Izdelali smo nihalo Kapljica, ki se takoj poveže z našimi mislimi, zato je zelo odzivno, se hitreje odziva in daje bolj natančne rezultate. Pri delu s tem nihalom porabimo manj energije, pravzaprav njegova moč celo polni naš energijski sistem. To je dobro za začetnike, saj se nihalo začne odzivati takoj, pa tudi pri merjenju se ljudje ne utrudijo. Izdelek je priročen tudi za poznavalce, ki bodo takoj opazili izrazitejši signal, ki se pojavi takoj po postavljenem vprašanju, kar je znamenje, da bo odgovor pravilen.

Skrivnost večje odzivnosti nihala je v njegovi obliki, ki natančno posnema obliko kodnega jedra, in v informacijah, vgrajenih v mikrostrukturo zlitine. V njej so informacije našega najboljšega regulatorja biopolja, kamor so bile vtisnjene med tekočo fazo snovi, zato je zapis trajen. Obdržal se bo toliko časa kot kovina, iz katere je narejeno nihalo. Takšen način izdelovanja nihal je poznala že civilizacija v starem Egiptu, kjer so jih izdelovali iz poldragih kamnov. V ta namen so uporabljali minerale z visoko in osredotočeno močjo.

V tekstu so opisana le osnovna znanja radiestezije, vendar je že to dovolj, da si lahko izmerite ravnotežje moči v svojem okolju in v svojem lastnem telesu ter ocenite stopnjo ogroženosti. Če imamo prave in pravočasne informacije lahko ukrepamo tako, da si omogočimo ugoden razvoj dogodkov.

Teža nihala je 23 gramov. Izdelku je priložen tekst s pojasnili in navodili za delo, matrice za merjenje in usnjeni etui za nihalo.

NIHALO, BIOPOLJE, RADIESTEZIJA

Nihalo je radiestezijsko orodje za merjenje lastnosti biopolja. Poleg nihala se uporabljajo še matrice, to so skice, narisane tako, da se ujemajo z vsebino, ki se jo meri. Vse matrice, kot priloga tega sestavka, so bile izdelane v našem podjetju Raziskave biopolja Franc Šturm. Lastnosti biopolja so nekoč merili drugače, vendar se tehnologija spreminja, zdajšnji način se je pokazal kot najbolj učinkovit.

Za vse postopke in znanje, ki ga potrebujemo pri merjenju lastnosti biopolja, se je uveljavil izraz radiestezija. Nihalo in matrice so le tehnološki pripomočki za merjenje, brez človeka zanesljivo ne bi izmerili prav nič. Človek mora držati nihalo v roki in uporabljati matrice, če naredi vse prav, bo želeno tudi izmeril. Torej je poglavitno orodje pri merjenju človek.

Biopolje in njegove lastnosti so nesnovna duhovna vsebina. Uradna znanost še vedno ne priznava biopolja, ker ga ne zna izmeriti. Tudi na tem področju bo prišlo do velikih sprememb, saj razvijamo metodo za merjenje biopolja s pomočjo zvoka, zvok pa sodi v klasično fiziko. Biopolje že zdaj lahko merimo z akustičnimi instrumenti, vendar se bomo v tem sestavku omejili le na merjenje s človeškim telesom, kot rečemo, če hočemo malo poenostaviti. Biopolje se res meri s telesom, vendar ne s fizičnim, merimo ga z duhovnim telesom. Duhovno telo pa je odvisno od duhovnega stanja ali duhovne moči.

S pomočjo radiestezije lahko izmerimo vse lastnosti biopolja ali vsa duhovna stanja, kar je isto, če jih le poznamo, če vemo, da obstajajo. Če merimo z duhovnim telesom, potem bo oseba z nizko duhovno močjo izmerila drugače kot tista z visoko, saj so razlike med duhovnimi močmi neverjetno velike.

Človek lahko meri le to kar razume in pozna, kar ve, da obstaja. Če človek sploh ne ve, kaj je tisto, kar meri, ne bo izmeril nič, ali pa bo rezultat meritve napačen.

V naravi najdemo območja in predmete z različno duhovno močjo. Če ima biopolje veliko večjo duhovno moč od človeka, ki ga skuša izmeriti, mu ga ne bo uspelo pravilno izmeriti, ker s svojim duhovnim stanjem njegove moči ne bo zaznal, je ne bo dosegel. Praksa je pokazala, da človek lahko izmeri le stanja z nižjo duhovno močjo od njegove, kvečjemu še stanja z malenkost višjo duhovno močjo.

Kdor hoče meriti visoke moči, mora imeti visoko duhovno moč. Z radiestezijo je podobno kot z glasbo in likovno umetnostjo: če ni posluha ali nadarjenosti, jih nima smisla študirati. Ne vem, kako je pozneje, ali je mogoče posluh in nadarjenost izuriti, vem pa, kako je z duhovno močjo. Človek lahko okrepi svojo duhovno moč, pa ne zato, da bi lahko meril, ampak je visoka duhovna moč nujno potrebna, da bi človek ohranil svoje zdravje in življenje v današnjem okolju in na tem planetu.

»Radiestezija po starem« je iskala škodljiva mesta v naravi in določala ukrepe za zaščito pred škodljivim sevanjem, podzemnimi vodnimi tokovi, radioaktivnostjo iz naravnega ozadja, globalnimi mrežami, elektromagnetnim sevanjem, premočnimi geomantičnimi točkami, uroki, elementali in entitetami. Vse se je izkazalo za škodljivo, vendar si bolj natančno oglejmo, kaj to vse je.

Vse prej našteto so naravni pojavi, so lastnosti narave ali pa lastnosti ljudi. Če človeku škoduje narava in če mu škodujejo človeške lastnosti, potem takšen človek ni prilagojen okolju, je tako, kot da ne bi bil s tega planeta.

Poudariti je treba, da nobena lastnost narave naravi ne škoduje. Narava oblikuje okolje − vse njene rešitve so prave. Narava zna kar sama obnoviti ravnotežje, ima silno veliko moč. Človek ne more uničiti narave, lahko uniči le svoje bivalno okolje, in to do tolikšne mere, da lahko v njem umre, toda narava se ne bo nikoli pokončala. Človek, ki je del narave, bi moral v njej preživeti tako, da mu ne bi povzročala bolezni.

Tak pristop k zdravju in dobremu počutju so ljudje poznali že od nekdaj, po trenutno znanih podatkih vsaj od mlajše kamene dobe naprej, več o tem najdete na povezavi: https://radiestezija-sturm.si/pdf/AJDOVSKA_JAMA.pdf

NIHALO KAPLJICA

Izdelali smo nihalo Kapljica, ki se takoj poveže z našimi mislimi, zato je zelo odzivno, se hitreje odziva in daje bolj natančne rezultate. Pri delu s tem nihalom porabimo manj energije, pravzaprav njegova moč celo polni naš energijski sistem. To je dobro za začetnike, saj se nihalo začne odzivati takoj, pa tudi pri merjenju se ljudje ne utrudijo. Izdelek je priročen tudi za poznavalce, ki bodo takoj opazili izrazitejši signal, ki se pojavi takoj po postavljenem vprašanju, kar je znamenje, da bo odgovor pravilen.

Skrivnost večje odzivnosti nihala je v njegovi obliki, ki natančno posnema obliko kodnega jedra, in v informacijah, vgrajenih v mikrostrukturo zlitine. V njej so informacije našega najboljšega regulatorja biopolja, kamor so bile vtisnjene med tekočo fazo snovi, zato je zapis trajen. Obdržal se bo toliko časa kot kovina, iz katere je narejeno nihalo. Takšen način izdelovanja nihal je poznala že civilizacija v starem Egiptu, kjer so jih izdelovali iz poldragih kamnov. V ta namen so uporabljali minerale z visoko in osredotočeno močjo.

Če je v biopolju visoka moč, je tako polje odprto za pretok izvornih informacij, zato ima intelekt in je mogoče z njim komunicirati. Nihalo Kapljica so stalno odprta vrata za pretok izvornih informacij.

NAVODILA ZA UPORABO NIHALA

Nihalo ima vijak za fiksiranje vrvice, če se vrvica raztrga ali zavozla, jo lahko zamenjate tako, da odvijete vijak, na novi vrvici pa naredite voze lin vrvico znova pretaknete skozi luknjo v vijaku. Natančno 10 cm nad glavo vijaka, naredite še en vozel za držanje nihala. Tam je vrvica ravno prav dolga, vsakič ko jo primete pri vozlu, že imate pravo dolžino. Pri delu z nihalom mora biti vrvica skrita v dlani. Uporabljati je treba samo črne bombažne vrvice, debele 1 mm. Celotna dolžina vrvice je 24 cm. Če bi v nihalo vgradili sintetično vrvico svetlejše barve, bi sicer delovalo, vendar slabše. Kolobar v obliki torusa na koncu vrvice ne vpliva na delovanje nihala. Ko nihalo uporabljate, ta kolobar lahko nataknete na mezinec, kar je zelo pripravno, saj vam tako ne more pasti iz rok.

Ko delate z nihalom, ne smete prekrižati rok ali nog. Obe stopali morata biti na tleh. Nihalo s palcem in kazalcem držite na vozlu vrvice, zapestje je obrnjeno navzdol, ostali prsti pa so skrčeni. Roka mora biti v zraku, komolec ne sme biti oprt na mizo. Vrvico držite narahlo, mišice na roki ne smejo biti napete, morate biti sproščeni.

ZAČETNE VAJE ZA DELO Z NIHALOM

Na papir narišite črto dolgo približno 5 cm in konico nihala usmerite na sredino črte. Nihalo držite pri miru in nato mu v mislih ukažite, naj začne nihati natančno po črti. Ne obupajte, če vam to ne bo takoj uspelo. Pri tem pazite, da nihala ne boste nehote zanihali. Ne smete zanihati z roko, da bi nihalo začelo nihati. Roko držite pri miru in nihalu samo v mislih ukažite, naj zaniha. Morali se boste naučiti razlikovati, kaj naredi roka, ko ji ukažemo, naj se premakne, in kaj naredi, ko miselno ukažemo nihalu naj zaniha. Ko bo nihalo zanihalo, se bo to zgodilo zato, ker je zanihala vaša roka, vendar je pomembno, da je niste sami premaknili namenoma, ampak je začelo nihalo nihati, ker ste mu to ukazali miselno. Če vam ta vaja uspe, potem vam bo uspelo obvladati vso umetnost radiestezije, če boste le hoteli.

Sledi naslednja vaja: Ko vam nihalo niha po črti, ki ste jo narisali na papir, mu v mislih ukažite, naj se ustavi, vendar pazite, ne smete ga ustaviti ročno, ukažite mu samo z mislimi in nihalo bo nehalo nihati, čez čas bo negibno.

Pri zadnji vaji se bo treba z nihalom dogovoriti za način sporazumevanja. Ko prakticiramo radiestezijo, lahko delamo z matricami ali z zastavljanjem vprašanj. Nihalo lahko odgovori z »da« ali z »ne«. Ker ne vemo, kaj je za nihalo »da«, se bo treba to z njim dogovoriti. Kako to naredimo? Primemo nihalo, ga umirimo, da ne niha, in rečemo: »Da« naj vedno pomeni vrtenje v desno. Pri tem nihalu miselno ukažemo, naj se vrti v desno, in v mislih tudi potrdimo, da to pomeni »da«. Postopek ponovimo za »ne«, ki pomeni vrtenje v levo. Odtlej bo vrtenje nihala v desno zmeraj pomenilo »da«, vrtenje v levo pa »ne«.

KAKO SPRAŠUJEMO

Vprašanje moramo vedno zastaviti jasno in nedvoumno in ga oblikovati tako, da dobimo tudi jasen in nedvoumen odgovor. Ko zastavimo vprašanje, se moramo naučiti, da v mislih ne navijamo za pozitiven ali negativen odgovor. To je zelo pomembno, kajti, če v mislih navijamo za na primer pozitiven odgovor, bo takšen odgovor pokazalo tudi nihalo. Zgodilo se bo tako kot pri vaji za dogovor z nihalom o smeri vrtenja, zavrtelo se bo kakor bomo hoteli.

Včasih so rekli, da je treba pri delu z nihalom »izprazniti« glavo in izklopiti vse želje, kar pa je zelo težko. Sistem lažje prelisičimo tako, da v glavi ohranjamo samo misel: pričakujem odgovor na postavljeno vprašanje. Ta misel je navsezadnje zelo logična, saj odgovora ne poznamo, sicer ga ne bi iskali, torej »pričakujem odgovor«. Nihalo bo z načinom vrtenja ali z odklonom na matrici izbralo odgovor. Seveda nihalo ne izbira ničesar. Odgovor je v naši podzavesti ali v naših duhovnih telesih, nihalo ga samo pokaže, in ker ne zna govoriti, ga lahko pokaže le z načinom vrtenja ali odklonom na matrici.

V začetku je najbolje izvajati vaje, pri katerih odgovor skoraj že poznamo, na primer, skušajmo ugotoviti sevanje vodnega toka. V naravi poiščemo studenec. Voda, ki priteka iz zemlje, vsekakor izvira iz studenca, najpogosteje je ta nad krajem, kjer merimo. V roko vzamemo nihalo in si v glavi izoblikujemo sliko vode, ki teče pod zemljo, saj tudi zanesljivo teče, ker vidimo studenec. Sledi vprašanje: »Ali tukaj seva vodni tok?« Pri tem prosto roko, v kateri nimamo nihala, držimo nad zemljiščem z dlanjo navzdol, in v mislih dopolnimo, da se vprašanje nanaša na območje pod dlanjo. Počasi se pomikamo okoli studenca in ves čas ponavljamo vprašanje ali mislimo nanj. Opazili bomo, da na enem predelu okoli studenca dobimo pozitiven odgovor, na drugem pa negativen. Vodni tok ima natančno tolikšno širino kot območje, kjer smo zaznali vrtenje nihala v desno. Naš energijski sistem si je zapomnil sevanje vodnega toka in tako lahko odtlej to sevanje ugotavljamo tudi tam, kjer vode sploh ni videti.

OSREDOTOČENOST MOČI

Merjenje z nihalom tako, da sta mogoča le odgovora »da« ali »ne«, ni najbolj posrečena rešitev, saj je verjetnost napake večja. Da bi jo zmanjšali, uporabljamo matrice, ki so zasnovane tako, da omogočajo tudi odgovore, ki so nekje vmes.

Vsaka stvar v naravi ima biopolje, vsako biopolje pa ima svojo moč. Biopolje okoli človeka imenujemo avra. Ko je človek zdrav, so vse lastnosti njegove avre uglašene pravilno, in takrat je njegovo polje osredotočeno. Če je človek bolan, so njegovi sistemi razglašeni. Ta izraz je sicer bolj primeren za opisovanje uglašenosti glasbil, zato raje rečemo, da ima bolan človek razpršeno polje. Matrico 2D OSREDOTOČENOST MOČI najdete v prilogi. 2D pomeni dvodimenzionalno, več o tem v nadaljevanju.

Za začetek je najbolje, da matrico preizkusite na podoben način, kot pri vaji z vodnim tokom. Poiščite bolnika z že znano diagnozo. Tu gre sicer za osebne podatke, s katerimi ne smemo razpolagati, vendar jih tudi nihče ne bo iskal v zdravstvenih zavodih, temveč bo primerno osebo poiskal kar med sorodniki in prijatelji, saj žal vsakdo pozna koga, ki je bolan.

Radiestezija seveda ni veda, ki meri že izmerjene stvari. Tako pristopamo le, ko se radiestezije še učimo, da naše duhovno telo dobi občutek za različne vsebine. Konico nihala torej postavimo v spodnjo točko na matrici. Pri tem moramo vedeti, da ima zdrav človek osredotočeno moč, bolan pa razpršeno. Če nihalo ne pokaže v smer osredotočeno – 100 %, pomeni, da je s tem človekom nekaj narobe. Ni nujno, da se njegova bolezen izraža na fizični ravni, vendar takšen odgovor kaže, da je pri njem porušeno ravnotežje vsaj v duhovnem telesu.

Nihalo lahko pokaže različne stopnje porušenosti. Če na primer pokaže na vrednost 20, pomeni, da je duhovno telo osredotočeno samo 20 %, duhovna moč pa je razglašena 80 %.

Če smo na matrici za merjenje osredotočenosti moči izmerili, da je z osebo nekaj narobe, raziskujemo naprej, saj želimo pomagati. Ugotoviti je treba, kje je motnja, razumeti, zakaj je motnja prav tam, kaj jo povzroča in kako jo odpravimo. Torej nadaljujemo po korakih.

NESNOVNA TELESA

Že prej smo rekli, da je avra biopolje okoli telesa. To biopolje ni enoznačno, to je struktura, ki je zgrajena tako kot naše vesolje. Vsebuje vsaj deset prostorskih dimenzij in čas. Vse pa so na istem mestu. Avra je po vsej verjetnosti temna snov, kot jo poznamo iz kozmologije.

Človek ima fizično telo in duhovna telesa, ki niso iz snovi, ki jo lahko vidimo in merimo s fizikalnimi pripomočki. Pri radiesteziji merimo s svojimi telesi, torej s fizičnim telesom in z vsemi nesnovnimi telesi. Če človek nima razvitih nesnovnih teles, z njimi ne more meriti oziroma lahko meri le s tistim, kar ima na voljo.

V materialnem svetu je težko prikazati kompleksno zgradbo nesnovnega sveta, zato si pomagamo na različne načine, da si nesnovno laže predstavljamo. Zdravilka, znanstvenica in nekdanja uslužbenka NASE Barbara Ann Brenan je v svoji knjigi Hands of light (Roke svetlobe), avro razdelila na sedem slojev, kot čebulo, čeprav v resnici sploh ni ostrih prehodov iz enega stanja v naslednje stanje. Njena razdelitev se ujema z najnovejšimi dognanji iz fizike v skladu s teorijo strun, ki opisuje zgradbo vesolja in je trenutno še najbolj uporabna. Prikazana je na sliki 1.

Slika 1: Razdelitev slojev avre, kot jo pojmuje Barbara Ann Brenan.

Barbara Brennan je ugotovila, da imamo poleg tridimenzionalnega fizičnega telesa vsaj še sedem energijskih teles − sedem plasti avre: eterično telo, čustveno telo, mentalno telo, astralno telo, eterično matrico, božansko telo in izvorno (kavzalno) telo.

V BIOPOLJU STA SKRITA POLJE MOČI IN INFORMACIJSKO POLJE

Vsako biopolje ima določeno moč. Avra mora imeti dovolj moči, da se človek lahko umesti v svoje okolje in se v njem dobro počuti. Poleg moči ima avra tudi informacijsko polje, kjer so navodila oziroma program za delovanje fizičnega telesa in nesnovnih teles. Ko na matrici izmerimo osredotočenost moči, izmerimo tudi surovo moč v biopolju, ki pokaže na umestitev človeka v naravno okolje. V biopolju so vse stvari med seboj povezane, zato tudi surova moč vpliva na informacijsko polje.

Teorija informacije nedvomno sodi med mlajše veje matematike, stara je približno 70 let. Razvili so jo za potrebe telekomunikacij, vendar se je pozneje izkazalo, da je uporabna še na številnih drugih področjih, tudi pri raziskavah biopolja.

Po najnovejših spoznanjih biologije obdaja naše celice informacijsko polje. Oskrbuje jih z informacijami, nujnimi za njihovo delovanje. Med lastnostmi informacijskega polja, ki jih lahko merimo z radiestezijsko metodo, so: čistost informacije, motnja informacije, jakost informacije, količina informacije, gostota informacije in razpršenost informacije. Vse te lastnosti je mogoče izmeriti kar z merjenjem avre.

Čistost informacije poveča osredotočenost moči v biopolju, motnja informacije povzroči razpršenost moči, jakost informacije omogoča stabilnost biopolja, količina informacije pa se povečuje z naraščajočo močjo v biopolju.

Gostota informacije se zmanjšuje, ko se začne rušiti ravnotežje v fizičnem telesu in duhovnih telesih. V prilogi lahko poiščete matrico GOSTOTA INFORMACIJE. Izmerjene lastnosti nam dajo podatke o ogroženosti in zdravju fizičnega telesa in nesnovnih teles.

Z matrico za merjenje gostote informacije merimo tako, da konico nihala postavimo v središče, iz katerega izhajajo vse črte. Ko merimo, si v mislih ponavljamo: zgoščena informacija − uravnoteženo delovanje telesa, razredčena informacija −  biopolje izgublja moč in ravnotežje. Če nihalo pokaže vrednost večjo od 3, je ravnotežje v telesu normalno, pri vrednosti manjši od 3, pa je ravnotežje porušeno.

  1. Meritev gostote informacije fizičnega telesa: Če nihalo pokaže samo nekaj manj kot 3, še ni kritično, človek je lahko le utrujen. Če pokaže manj kot 1, bo zdravnik verjetno že lahko postavil diagnozo.
  2. Meritev gostote informacije eteričnega telesa: Razkrije nam zdravje fizičnega telesa. Pri merjenju si moramo predstavljati eterično telo, to je prvi, eterični sloj avre. Najlaže si ga predstavljamo kot sloj, ki je neposredno povezan z zdravstvenim stanjem v fizičnem telesu. Za zdravstveno stanje v mejah normale mora biti gostota informacije večja kot 3. Nihalo lahko pokaže tudi čez lestvico, torej več od vrednosti MAX. To pomeni, da je zdravje še boljše. Merjenja pri ljudeh, ki so že zboleli za rakom, in so jim to potrdili tudi z zdravniško diagnozo, so pokazala vrednost 0,5. Seveda nas pri interpretaciji meritev ne sme zanesti, da bi sami postavljali diagnozo, saj jo lahko postavljajo le zdravniki. Diagnoze »rak« se ne postavlja z nihalom! Ugotovili smo, da v avri lahko izmerimo gostoto informacije 0,5 tudi tedaj, če je oseba pod hudim stresom. Če oseba uporablja dober regulator biopolja, nihalo ne bo pokazalo izvornega stanja, ampak že izboljšano stanje, saj tovrstne naprave izboljšujejo energijske lastnosti avre.
  3. Meritev gostote informacije čustvenega telesa nam razkrije, ali je oseba pod čustvenim stresom. Čustveno telo si ni težko predstavljati, pomislimo le na čustva, in že lahko merimo gostoto informacije na čustveni ravni. Pri vseh meritvah na tej rozeti velja, da je stanje v mejah normale pri vrednostih večjih od 3. Če dobimo vrednost 0,5 pomeni, da je oseba zelo vznemirjena.
  4. Meritev gostote informacije mentalnega telesa nam lahko razkrije, ali ima oseba težave z duševnim zdravjem. Pri merjenju si mentalno telo predstavljamo kot tisto, kjer so doma misli in zdrava pamet. Če pokaže vrednost večjo od 3, je duševno zdravje v mejah normale, pri vrednostih nižjih od 3, so že navzoče lažje duševne motnje. Pri vrednosti 0,5 pa so težave tolikšne, da oseba potrebuje pomoč psihologa ali psihiatra. Še enkrat naj opozorim, da se s to metodo nikomur ne postavlja diagnoze! To lahko naredi le zdravnik.
  5. Meritev gostote informacije astralnega telesa nam razkrije, ali ima oseba entitete in moreče sanje, vendar le tedaj, če so vrednosti nižje od 3. V sanjah namreč razrešujemo napetosti, ki jih nismo razrešili v budnem stanju. Delo, ki ga opravimo na astralu, zmanjša zahtevnost dela v budnem stanju. Pri merjenju si astralno telo predstavljamo kot telo, kjer so doma sanje in duše. Več o entitetah lahko preberete na povezavi: https://radiestezija-sturm.si/pdf/ENTITETE.pdf
  6. Meritev gostote informacije na eterični matrici. Eterično matrico si lahko prestavljamo kot negativ eteričnega telesa. Duhovno telo se podeduje ob rojstvu. Če pokaže vrednost manjšo od 3, pomeni, da ima oseba določene motnje na fizičnem telesu že od rojstva. Če oseba izgubi kakšen ud, se prav tako lahko poškoduje peti sloj avre, in potem se pojavijo bolečine na manjkajočem delu telesa. Vrednosti nad 3 pomenijo, da je stanje merjenega telesa v mejah normale.
  7. Meritev gostote informacije na božanskem telesu. To je kalup čustvenega telesa. Pokaže povezavo osebe s celoto, z vsem kar ga obdaja, ravnotežje z naravo in drugimi ljudmi. Če je vrednost višja od 3 pomeni, da oseba ljubi vsa bitja in življenje kot tako. Poškodbe tega telesa so lahko karmične, lahko pa jih povzročijo čustveno travmatični dogodki v mladosti. Božansko telo si lahko predstavljamo kot telo, s katerim smo povezani v ljubečo celoto z vsemi drugimi bitji in naravo.
  8. Meritev gostote informacije na kavzalnem telesu. Pri merjenju si ga predstavljamo kot telo, kjer se kaže delovanje zakona vzroka in posledice. Poškodbe na tem telesu so lahko karmične in se pokažejo pri vrednostih manjših od 3. V tem primeru se pri osebi vrstijo neprijetni dogodki, in življenje ne poteka tako, kot si ga je človek zamislil. Kavzalno telo se lahko poškoduje tudi pri dogodkih, ki jih je oseba zagrešila v tem življenju, če jih prepozna kot moralno zavržne.

Fizično telo je še najmanj povezano z okolico, čeprav vemo, da je odvisno od nje. Eterično telo je že bolj vpeto v okolico, čustveno telo še bolj in tako naprej do kavzalnega telesa, ki je povezano s celotnim stvarstvom. Človek je s svojimi telesi več ali manj povezan s celotnim vesoljem, zato s pomočjo radiestezije prodre povsod, ker je tudi on s svojimi duhovnimi telesi povsod.

KAJ SMO IZMERILI DOSLEJ

Z matrico 2D OSREDOTOČENOST MOČI smo izmerili surovo moč v biopolju. Z matrico GOSTOTA INFORMACIJE pa stanje informacijskega polja, ki uravnava in usmerja to surovo moč. Če ima oseba razpršeno moč, je ta moč lahko enako velika kot v primeru, če ima osredotočeno moč, vendar zelo nevarna, ker ruši ravnotežje drugih šibkejših ljudi, jim ustvarja entitete.

Če pa je gostota informacije zelo nizka, to drugim ljudem v okolici ne škodi, je pa slabo za posameznika, ker ima porušeno ravnotežje, vendar njegova bolezen drugim ljudem ne ustvarja entitet. Če ima oseba porušeno astralno telo, je skoraj gotovo prešibka za okolje, v katerem živi. Lahko pa izmerimo, da je astralno telo v ravnotežju, vendar je porušeno čustveno telo. Lahko so porušena kar vsa nižja duhovna telesa (eterično, čustveno, mentalno in astralno). Prav tako lahko izmerimo, da je oseba uravnotežena v vseh telesih.

Z meritvami osredotočenosti in gostote informacije lahko dobimo vse te možnosti. Kaj to pomeni in kaj povzroča prav določen način porušitve še ne vemo, zato merimo in spoznavamo naprej.

VODNA IN OGNJENA MOČ – JIN IN JANG – ŠI IN SA

Naša kulturna dediščina imenuje temeljni duhovni sili vodna in ognjena moč, kitajska kultura jim pravi jin in jang, na japonski Okinavi pa ju poznajo kot ši in sa. Ne vem natančno, katero od ši in sa pojmujejo kot vodno ali ognjeno moč. Najbolj univerzalno pa ju lahko definiramo z vrtincema moči. Vrtinec moči se pri vodni moči vrti v desno, in je usmerjen navzgor, pri ognjeni pa v levo in je usmerjen navzdol. Vodna moč deluje navznoter, ognjena pa se širi navzven.

Za tak način ugotavljanja potrebujemo nihalo, zato so različne kulture ti dve moči poimenovali z besedami in opisom. Vodno moč ima vse, kar je votlo, nizko, črno, žensko, ognjeno moč pa vse, kar je polno, visoko in ozko, belo in moško. Torej ženska − jin, moški – jang. Opisov teh dveh sil je še veliko, vendar so vsi nenatančni, saj poskušajo z besedami opisati nesnovno. Če napolnimo steklenico z vodo in jo postavimo pokonci, bo imela ognjeno moč, če jo poležemo, pa vodno moč.

Tudi opis z načinom vrtenja je pravilen samo do določene mere, saj velja le na naši zemljepisni širini. Okoli ekvatorja se omenjena vrtinca vrtita prav nasprotno. Sprememba se zgodi pri zemljepisni širini okoli 33 stopinj.

Najpomembnejše pa je, da sta to različna potenciala moči, ki sta naravni pojav, lahko bi rekli fizika temne snovi, in sta zelo pomembna za življenje in človeka. Ljudje so že v pradavnini ugotovili, da se najbolje počutijo na zemljišču s poljem, ki je združeno iz obeh vrtincev moči. Združeni vrtinec so naši predniki imenovali zemeljska moč. Vrtinec zemeljske moči se vrti izmenično, nekaj časa v levo, nato v desno, torej je usmerjen nekaj časa navzdol, nekaj časa pa navzgor.

Če ima človek v svoji avri zemeljsko moč, je mnogo močnejši kot tedaj, če ima samo vodno moč ali ognjeno. Tudi to so vedele vse stare kulture na Zemlji, tudi naši predniki, ki so živeli na območju naše dežele, mi pa smo pozabili. V prilogi je matrica KATERA MOČ PREVLADUJE, na kateri lahko izmerimo, katera moč prevladuje v avri vsakega človeka.

Konico nihala nastavimo v spodnje sečišče črt. Vse vrste moči si lahko predstavljamo po zgornjem opisu in vprašamo: »Katera moč prevladuje pri tej osebi?«. Pri tem si v mislih nenehno ponavljamo: pričakujem odgovor. Nihalo bo pokazalo v določeno smer. Vrsto moči lahko izmerimo tudi predmetom, hribom, dolinam in pokrajini.

Če ima človek samo vodno ali ognjeno moč, to samo po sebi ni škodljivo, je pa veliko bolje, če ima zemeljsko moč. Ko se v človeku združita vodna in ognjena moč, postane njegovo duhovno telo najmanj za več decimalnih mest močnejše, človek postane močnejši od večine naravnih pojavov, ki so mu prej škodovali.

Če pri merjenju gostote informacije ugotovimo, da je porušeno astralno telo, pomeni, da ima oseba entitete, torej je šibkejša od naravnih pojavov, s katerimi je v stiku. Taka oseba ima samo vodno ali ognjeno moč. Sistem se uravnoteži tako, da se osebi podeli zemeljsko moč. Samo v tem primeru bo postavljeno ravnotežje trajno, sicer ga bo treba neprenehoma obnavljali.

Če se osebi podeli zemeljsko moč, mora v prihodnje tudi živeti v takem polju, sicer se duhovno telo približno čez 10 dni znova razkroji ali v vodno ali v ognjeno moč. V preteklosti so se ljudje naseljevali na območja, ki so že imela zemeljsko moč. Če takega območja ni bilo, so se naselili tam, kjer je bilo mogoče zemeljsko moč vzpostaviti z manjšimi posegi v naravo. Več o tem je mogoče prebrati na povezavi https://radiestezija-sturm.si/pdf/STARO_ZNANJE NI VERA.pdf

Danes so drugačni časi in skoraj ne moremo izbirati, kje bomo živeli, zato zemeljsko moč poustvarimo s sodobnimi napravami, ki jih izdelujemo v podjetju Raziskave biopolja Franc Šturm. V polju teh naprav uporabniki v nekaj minutah pridobijo in trajno ohranijo zemeljsko moč.

MOČ V BIOPOLJU

Moč naše avre je zelo pomembna, saj zasledujemo cilj, da mora biti naša moč večja od moči vseh naravnih pojavov v okolici. Pri tem k naravnim pojavom prištevamo tudi elektrosmog, saj je postal del našega okolja. Za merjenje moči v biopolju smo izrisali primerne matrice. Moči v biopolju imajo zelo velike razpone, zato jih ne moremo meriti samo na eni matrici. Izdelali smo jih šest.

V prilogi lahko najdete PRVO MATRICO MOČI. Pri merjenju konico nihala usmerite v sečišče črt – X. Za merjenje moči v biopolju je bila izbrana enota moči, ki jo ima eterično telo osebe z vodno ali ognjeno močjo. Če merimo moč take osebe na prvi matrici moči, dobimo vrednost med 1 in 10.

Na DRUGI MATRICI MOČI lahko na primer izmerimo moč sevanja vodnega toka, pokaže približno 500. Ta moč je razpršena. Oblačno nebo z dežjem ima moč okoli 600. Moč je razpršena.

Na TRETJI MATRICI MOČI se meri iz središča kroga. Moč sončnega neba je okoli 20 000. Ta moč je osredotočena. Pod žicami 400 kV daljnovoda izmerimo moč okoli 40 000, moč je razpršena.

Na ČETRTI MATRICI MOČI merimo iz središča kvadrata. Pri vrednosti nad 200 000 se duhovno telo osebe z vodno ali z ognjeno močjo združi, tako da dobi zemeljsko moč. Duhovno telo se ne more sestaviti, če ni na voljo vsaj toliko osredotočene moči. Radioaktivnost iz naravnega ozadja ima moč okoli 300 000, moč je razpršena. Ko sestavimo duhovno telo, tako da dobi človek zemeljsko moč, znaša njegova moč v prvi fazi okoli 500 000. Po navadi se pozneje še krepi. Tako združena moč je osredotočena. Visokofrekvenčne antene imajo okoli 800 000 razpršene moči. Na tej matrici lahko merimo vse moči, tudi zemeljsko, ker je sestavljena iz vodne in ognjene.

Na PETI MATRICI MOČI merimo iz sredine malega romba med trikotnikom in kvadratom. Merimo moči nad milijon. Suha struga potoka ima lahko na primer moč 5 milijonov razpršene moči. Na tej matrici bo težko meriti, če nima oseba vsaj tolikšne moči, kot se jo lahko na njej izmeri.

Na ŠESTI MATRICI MOČI merimo iz stičišča črnih trikotnikov. Ko na spodnjem delu pete matrice zmanjka prostora, se merjenje nadaljuje na šesti matrici. Številke od 1 do 6 so samo simbolične, vendar ima šesta matrica moči primerjalne vrednosti, ki so označene s črkami M Madeira, P kapela sv. Petra Kranj, U gora Uluru v Avstraliji. Vse tri lokacije imajo osredotočeno moč. Naravni pojavi in svetišča starih kultur imajo moči, ki jih lahko izmerimo na tej matrici.

Poskusi so pokazali, da človek ne more izmeriti moči, ki je bistveno višja od njegove, kar je razumljivo, saj meri s svojim duhovnim telesom. Matrica je le simbol, ki omogoča lažje merjenje, ni merilni instrument, zato je najbolje, da pred merjenjem moči preverite moč svojega biopolja.

MERJENJE KAKOVOSTI BIVALIŠČA

Kakovost biopolja v naših bivališčih se meri z istimi matricami kot biopolje v avri. Naše hiše so simboli. Simboli so oblike, ki učinkujejo na biopolje okolice in v svoji lastni obliki. Geometrijski liki: krog, trikotnik, kvadrat, pravokotnik, romb, trapez, paralelogram, večkotnik, so dvodimenzionalni simboli. Prostorski simboli pa so geometrijska telesa: krogla, kocka, kvader, piramida, stožec in druga.

Naše hiše imajo po navadi obliko kvadra ali kocke, s tlorisi prostorov, ki so pravokotniki ali kvadrati. Vse skupaj pa se premika, rotira proti vzhodu, skupaj z Zemljo, ki ima obliko geoida.

Ljudje lahko živimo le v določenih fizičnih in duhovnih pogojih. Če so odstopanja prevelika, to škoduje našemu zdravju, pri še večjih odstopanjih od normalnih pa življenje ni več mogoče. Strukturo biopolja, kot nastane v prostoru, ki ima obliko kvadra in ta ni pravilno uravnotežen, prikazuje slika 2.

V neuravnoteženem bivališču s tlorisom kvadrata ali pravokotnika, se pojavijo pasovi energije, ki tečejo diagonalno od vogala do vogala, kot kaže slika 6. Te pasove so naši predniki imenovali »kačje črte«. Lahko so široke od nekaj deset centimetrov do pol metra ali več. Njihova moč pa je vsaj desetkrat večja od neuravnotežene moči na ostalem območju v sobi. Če je ležišče na taki lokaciji, to dolgoročno škodi zdravju. Če je v hiši več sob, se pojavijo »kače« v vsaki posebej, vendar so ožje in šibkejše od glavne, ki poteka čez diagonale objekta. Tudi vsaka kvadratna oblika, miza, postelja, ima svojo kačo, če prostor ni uravnotežen. V taki sobi so lahko še vsa druga sevanja, ki jih poznamo: elektrosmog, vodni tokovi, naravna radioaktivnost, Hartmanovi pasovi.

V uravnoteženem bivališču je biopolje homogeno, tam ni mogoče izmeriti nobene od zgoraj naštetih posebnosti. Bivalno okolje je za ljudi uravnoteženo, ko so v biopolju zastopane moči v naslednjem volumenskem razmerju: ogenj 1, voda 2, zrak 4. Znamenje zraka je prostorska komponenta. V razmerju ni bilo omenjeno znamenje zemlje, vendar se samodejno uravna na 1,5, ko sta ogenj in voda v ravnotežju.

Uravnoteženost biopolja v hiši se izmeri z matrico 2D OSREDOTOČENOST MOČI. Ko je polje uravnoteženo pokaže nihalo na linijo, kjer piše OSREDOTOČENO. Vendar je v tem primeru polje osredotočeno le ploskovno, v vseh dvodimenzionalnih ravninah v hiši. Če meritev pokaže drugačno vrednost je polje v prostoru dvodimenzionalno razpršeno.

Slika 2: Struktura biopolja v neuravnoteženi sobi.

Na sliki 2 je prikazana še shema 3D uglasitve prostora. Če je soba prostorsko neuravnotežena, se pojavijo kačje črte po prostorskih diagonalah sobe oziroma kvadra. Povezujejo točke B-H in E-C, tudi točke A-G in D-F, to pa na sliki ni vrisano zaradi večje preglednosti. Da bi se ljudje normalno počutili, morajo biti vse hiše prostorsko uravnotežene. Prostorsko uravnoteženost se meri na matrici PROSTORSKA URAVNOTEŽENOST MOČI, ki se nahaja v prilogi. Nihalo mora pokazati na OSREDOTOČENO, sicer prostor ni tridimenzionalno uravnotežen.

KAJ POVZROČA ENTITETE

Entitete se usidrajo v astralno telo in varujejo pred razglašenimi, razpršenimi močmi narave in ljudi, če so te moči višje od moči, ki jo ima človek v svoji avri. Zdaj lahko izmerimo moč v svoji avri. Če bomo prišli na območje, kjer bo razpršena moč narave večja od naše, bomo dobili entiteto, tudi v primeru, če imamo zemeljsko moč. Taki primeri pa so redki. Pri ljudeh z majhno močjo vodne ali ognjene narave, pa je teh primerov veliko, zato imajo skoraj vsi ti ljudje tudi entitete.

Entitete za svoje delovanje rabijo energijo, ki jo črpajo iz človekovega duhovnega telesa, zato taka oseba oslabi. Žal entitete vztrajajo v astralnem telesu še naprej, čeprav človek ni več v stiku z močnim in razglašenim poljem. Entiteto se najlaže odpravi z dvigom človekove duhovne moči. Noben človek ne dobi entitete, če se znajde na območju polja z osredotočeno močjo, ne glede na to, kolikšna je ta moč.

NARAVNI SISTEMI

V naravi se vodna in ognjena moč povezujeta in ustvarjata trikotne strukture, v katere je zajeta tudi zemeljska moč. Med elementi naravnih struktur tečejo linije moči – naši predniki so jih imenovali kačje črte. Naravni sistemi so lahko tudi razglašeni, to naravi prav nič ne škodi, škoduje pa ljudem, ker se ljudje najbolje počutijo v osredotočenem polju. Narava ustvarja različne sisteme in obstajajo možnosti, da gre lahko kaj narobe, če začnejo na takem območju prebivati ljudje. Več o tem je dostopno na povezavi:

https://radiestezijasturm.si/pdf/KAJ_GRE_LAHKO_NAROBE_V_NARAVNIH_SISTEMIH.pdf

PRVI POSEBNI PRIMER –  TRAVME

Ko je bilo treba uravnati moči v prostoru, še nismo imeli primera, ki ga ne bi mogli rešiti. Z uravnavanjem moči v človekovi avri pa ni tako. Zelo visoka zemeljska moč žal človeku še ne zagotavlja ravnotežja, ker ima vsak človek še svojo svobodno voljo. Potem se lahko zgodi, da se človek z veliko močjo odloči za to, da začne rušiti samega sebe. Nikoli ne more imeti tolikšne moči, da z njo ne bi mogel porušiti sebe.

Tega pa ljudje po navadi ne počno, saj kdo pa bi škodil sebi? Kljub temu je takih primerov veliko. Najpogosteje gre za ljudi, ki so doživeli travme v preteklosti, navadno v otroštvu. Iz tega se lahko razvije veliko duševnih motenj, agresivnost, anksioznost, zloba in druge. Pri tem gre za zavračanje sebe in drugih. Vse to je treba zdraviti pri psihologu, psihiatru ali kako drugače, sicer bo taka oseba neprenehoma porušena, ne glede na vse moči, ki bodo okoli nje.

Preizkusi v praksi pa so pokazali, da je mogoče trajno izbrisati travme tudi z regulatorjem biopolja »Oka«. Zadostuje, da položimo roko na stekleno kupolo izdelka in naročimo: »izbriši mi travmo« ali »izbriši travmo tej osebi«! Roko držimo približno eno minuto in pri tem osredotočamo misel na brisanje travme. Travma se izbriše.

Z radiestezijsko metodo lahko takšne travme izmerimo s pomočjo matrice ODLOČITVE SVOBODNE VOLJE, ki je v prilogi. Na matrici je napisan izraz »ljubezen«, ki ga je treba razumeti v najširšem pomenu, kot sprejemanje sebe in vsega okoli sebe, odsotnost sovraštva. Izraz »sovraštvo« pa je treba razumeti kot zavračanje vsega in sebe, negativni pogled na svet in stvari.

Meri se iz spodnjega kroga. Če nihalo pri neki osebi pokaže v levi del matrice ali celo na črto, ki je označena s »sovraštvo«, taki osebi zdravilec ne more pomagati, najprej je treba razrešiti travmo.

DRUGI POSEBNI PRIMER – OSEBA S SVOJO PRISOTNOSTJO RAZPŠI BIOPOLJE PROSTORA

V primeru, če v hiši živi oseba, ki ima samo dvodimenzionalno osredotočeno moč, v znamenju vode ali ognja, njeno moč pa se izmeri na PETI ali ŠESTI matrici moči, ta oseba samo s svojo prisotnostjo razprši biopolje v celotni hiši.

Moč razpršenega polja je tolikšna, da se jo lahko meri na peti ali šesti matrici moči, torej ustvarja večjo entropijo od večine naravnih pojavov. Primer se lahko reši v zelo kratkem času, v hišo se instalira izdelek TET-RA-4 ali TET-RA-7, ki osebi podeli biopolje s prostorsko uglašenostjo in hkrati tudi uravnoteži prostor na zemeljsko moč.

Ko se oseba spremeni, kar pomeni, da samo preskoči za eno stopničko navzgor na duhovni lestvici dobi lastnosti regulatorja biopolja in s svojo prisotnostjo uravnoteži vsakršni prostor, in še ostale v okolici. Več o tem je napisano v članku Svečenice današnjega časa, na naši spletni strani. https://radiestezija-sturm.si/pdf/SVECENICE_DANASNJEGA_CASA.pdf

UNIVERZALANA MATRICA

Na UNIVERZALNI MATRICI, ki se nahaja v prilogi lahko merimo vse kar je povezano s primerjavami, z dobro slabo, z odstotki, z večjo vrednostjo in tako naprej.

Na primer lahko merimo primernost živil in zdravil. Pri tem upoštevamo samo del skale, ki kaže vrednosti od nič do 100 in si predstavljamo, da so to odstotki. V roko vzamemo določeno hrano ali se te hrane samo dotaknemo, nastavimo nihalo v center središčne spirale in vprašamo: »V KOLIKŠNI MERI MI TA HRANA KORISTI?« Nihalo bo pokazalo vrednost med nič in sto. Podobno vprašanje lahko postavite za škodljivost, na primer: »V KOLIKŠNI MERI MI TA HRANA ŠKODUJE?«

Z merjenjem škodljivosti posamezne hrane lahko ugotovimo tudi na katero hrano smo alergični. Na primer, če izmerimo da banana zelo škoduje, gre verjetno za alergijo na banano, upoštevamo še logiko. Lahko ugotavljamo primernost živil tudi za svoje sorodnike in za druge ljudi. Najbolje je, če so takrat zraven, čeprav se da ugotavljati tudi na daljavo.

Prav tako lahko ugotavljamo primernost zdravil za posamezno osebo, na primer vrsto antibiotika, z enakim postopkom, »V KOLIKŠNI MERI MI TO ZDRAVILO KORISTI?« Po istem principu ugotavljamo tudi škodljivost zdravila. Nihalo bi moralo pokazati na smiselne odgovore, vendar je treba poudariti, da jih moramo upoštevati le kot informativne. Pri zdravilih je treba vedno upoštevati nasvet zdravnika!

Če merimo moč v biopolju na VI. matrici moči in pokaže do konca skale, lahko merimo naprej s pomočjo univerzalne matrice. Šesto matrico moči in univerzalno matrico postavimo eno zraven druge in si predstavljamo, da imajo številčne vrednosti šeste skale moči eno ničlo več, ali več ničel več, koliko, pa pokaže na univerzalni matrici.

PRILOGE, MATRICE

2D osredotočenost moči

 

Prostorska osredotočenost moči
Meri se iz spodnjega oglišča. Pokaže na kakovost zračne moči v sistemu.

 

Gostota informacije
Fizično telo in duhovna telesa. Normala je več kot 3.

 

Katera moč prevladuje

 

Prva matrica moči – moč biopolja od 0 do 10

 

Druga matrica moči – moč biopolja od 10 do 1000

 

Tretja matrica moči – moč biopolja od 5000 do 60000

 

Četrta matrica moči – moč biopolja od 100000 do 1 milijon

 

Peta matrica moči – moč biopolja na milijon

 

Šesta matrica moči: meri se iz stičišča črnih trikotnikov.
M-Madeira, P – sv. Peter Kranj, U-Uluru

 

ODLOČITVE SVOBODNE VOLJE
Sovraštvo kot zavračanje, ljubezen kot sprejemanje.
Pri izbiri “sovraštvo” terapije ne bodo uspešne.

 

UNIVERZALNA MATRICA
Meri se iz središča večje spirale

 

Zadnja sprememba: marec 2019.