Izdelali smo nihalo Kapljica, ki se takoj poveže z našimi mislimi, zato je zelo odzivno, se hitreje odziva in daje bolj natančne rezultate. Pri delu s tem nihalom porabimo manj energije, pravzaprav njegova moč celo polni naš energijski sistem. To je dobro za začetnike, saj se nihalo začne odzivati takoj, pa tudi pri merjenju se ljudje ne utrudijo. Izdelek je priročen tudi za poznavalce, ki bodo takoj opazili izrazitejši signal, ki se pojavi takoj po postavljenem vprašanju, kar je znamenje, da bo odgovor pravilen.

Skrivnost večje odzivnosti nihala je v njegovi obliki, ki natančno posnema obliko kodnega jedra, in v informacijah, vgrajenih v mikrostrukturo zlitine. V njej so informacije našega najboljšega regulatorja biopolja, kamor so bile vtisnjene med tekočo fazo snovi, zato je zapis trajen. Obdržal se bo toliko časa kot kovina, iz katere je narejeno nihalo. Takšen način izdelovanja nihal je poznala že civilizacija v starem Egiptu, kjer so jih izdelovali iz poldragih kamnov. V ta namen so uporabljali minerale z visoko in osredotočeno močjo.

V tekstu so opisana le osnovna znanja radiestezije, vendar je že to dovolj, da si lahko izmerite ravnotežje moči v svojem okolju in v svojem lastnem telesu ter ocenite stopnjo ogroženosti. Če imamo prave in pravočasne informacije lahko ukrepamo tako, da si omogočimo ugoden razvoj dogodkov.

Teža nihala je 23 gramov. Izdelku je priložen tekst s pojasnili in navodili za delo, matrice za merjenje in usnjeni etui za nihalo.

NIHALO, BIOPOLJE, RADIESTEZIJA

Nihalo je radiestezijsko orodje za merjenje lastnosti biopolja. Poleg nihala se uporabljajo še matrice, to so skice, narisane tako, da se ujemajo z vsebino, ki se jo meri. Vse matrice, kot priloga tega sestavka, so bile izdelane v našem podjetju Raziskave biopolja Franc Šturm. Lastnosti biopolja so nekoč merili drugače, vendar se tehnologija spreminja, zdajšnji način se je pokazal kot najbolj učinkovit.

Za vse postopke in znanje, ki ga potrebujemo pri merjenju lastnosti biopolja, se je uveljavil izraz radiestezija. Nihalo in matrice so le tehnološki pripomočki za merjenje, brez človeka zanesljivo ne bi izmerili prav nič. Človek mora držati nihalo v roki in uporabljati matrice, če naredi vse prav, bo želeno tudi izmeril. Torej, poglavitno orodje pri merjenju je človek.

Biopolje in njegove lastnosti so nesnovna duhovna vsebina. Uradna znanost še vedno ne priznava biopolja, ker ga ne zna izmeriti. Tudi na tem področju bo prišlo do velikih sprememb, saj razvijamo metodo za merjenje biopolja s pomočjo zvoka, zvok pa sodi v klasično fiziko. Biopolje že zdaj lahko merimo z akustičnimi instrumenti, vendar se bomo v tem sestavku omejili le na merjenje s človeškim telesom, kot rečemo, če hočemo malo poenostaviti. Biopolje se res meri s telesom, vendar ne s fizičnim, merimo ga z duhovnim telesom. Duhovno telo pa je odvisno od duhovnega stanja ali duhovne moči.

S pomočjo radiestezije lahko izmerimo vse lastnosti biopolja ali vsa duhovna stanja, kar je isto, če jih le poznamo, če vemo, da obstajajo. Če merimo z duhovnim telesom, potem bo oseba z nizko duhovno močjo izmerila drugače kot tista z visoko, saj so razlike med duhovnimi močmi neverjetno velike.

Človek lahko meri le to kar razume in pozna, kar ve, da obstaja. Če človek sploh ne ve, kaj je tisto, kar meri, ne bo izmeril nič, ali pa bo rezultat meritve napačen.

V naravi najdemo območja in predmete z različno duhovno močjo. Če ima biopolje veliko večjo duhovno moč od človeka, ki ga skuša izmeriti, mu ga ne bo uspelo pravilno izmeriti, ker s svojim duhovnim stanjem njegove moči ne bo zaznal, je ne bo dosegel. Praksa je pokazala, da človek lahko izmeri le stanja z nižjo duhovno močjo od njegove, kvečjemu še stanja z malenkost višjo duhovno močjo.

Kdor hoče meriti visoke moči, mora imeti visoko duhovno moč. Z radiestezijo je podobno kot z glasbo in likovno umetnostjo: če ni posluha ali nadarjenosti, jih nima smisla študirati. Ne vem, kako je pozneje, ali je mogoče posluh in nadarjenost izuriti, vem pa, kako je z duhovno močjo. Človek lahko okrepi svojo duhovno moč, pa ne zato, da bi lahko meril, ampak je visoka duhovna moč nujno potrebna, da bi človek ohranil svoje zdravje in življenje v današnjem okolju in na tem planetu.

»Radiestezija po starem« je iskala škodljiva mesta v naravi in določala ukrepe za zaščito pred škodljivim sevanjem, podzemnimi vodnimi tokovi, radioaktivnostjo iz naravnega ozadja, globalnimi mrežami, elektromagnetnim sevanjem, premočnimi geomantičnimi točkami, uroki, elementali in entitetami. Vse se je izkazalo za škodljivo, vendar si bolj natančno oglejmo, kaj to vse je. Vse našteto so naravni pojavi, so lastnosti narave ali pa lastnosti ljudi. Če človeku škoduje narava in če mu škodujejo človeške lastnosti, potem takšen človek ni prilagojen okolju, je tako, kot da ne bi bil s tega planeta.

Poudariti je treba, da nobena lastnost narave naravi ne škoduje. Narava oblikuje okolje − vse njene rešitve so prave. Narava zna kar sama obnoviti ravnotežje, ima silno veliko moč. Človek ne more uničiti narave, lahko uniči le svoje bivalno okolje, in to do tolikšne mere, da lahko v njem umre, toda narava se ne bo nikoli pokončala. Človek, ki je del narave, bi moral v njej preživeti tako, da mu ne bi povzročala bolezni.

Tak pristop k zdravju in dobremu počutju so ljudje poznali že od nekdaj, po trenutno znanih podatkih vsaj od mlajše kamene dobe naprej, več o tem najdete na povezavi: https://radiestezija-sturm.si/pdf/AJDOVSKA_JAMA.pdf

DUHOVNA STANJA PO RAZUMEVANJU NAŠIH PREDNIKOV

Na območju Slovenije in srednje Evrope so sodobni ljudje in ne Neandertalci raziskovali biopolje že pred 60.000 leti. Najdenih je bilo veliko kosti z luknjami. Glej sliko 1. Najbolj znana je piščal iz Divjih bab, v Šebreljah pri Cerknem, ki so jo našli arheologi leta 1995. Narejena je iz stegnenice mladega jamskega medveda. Najdba piščali je sprožila mnoge polemike in je sprva razdvojila strokovno javnost. Del arheologov se je nagibal k dvomu o tem, da je predmet nastal namenoma kot glasbilo, vendar je bil po dolgoletnih raziskavah ta dvom večkrat strokovno ovržen. Potrjeno je, da luknjice niso nastale naključno zaradi ugriza zveri, viden pa je tudi del ohranjenega rezilnega roba, ki je posledica obdelave materiala. Glasbilo je prilagojeno desničarju, omogoča širok tonski obseg in veliko prilagodljivost pri igranju melodičnih linij. Ker je najdena piščal deloma odkrušena, so bile izdelane njene rekonstrukcije in na podlagi teh so bili narejeni mnogi akustični preskusi, objavljeni v strokovnih publikacijah. Več o tem na spletu: https://www.gore-ljudje.net/novosti/39105/

 

Slika 1. Kosti z luknjami na levi in najstarejša piščal na svetu, original in rekonstrukcija, na desni.

Arheologi niso našli odgovora zakaj so samo na območju srednje Evrope vrtali luknje v kosti in čemu so naši predniki rabili piščal. Z lasnimi raziskavami pa smo ugotovili, da sta zvok in biopolje komplementarna, se obnašata po enakem fizikalnem vzorcu. Fizikalne pojave, ki jih najdemo v akustiki, najdemo tudi v biopolju. Če z istim glasbilom ustvarjamo zvok na različnih lokacijah na zemljišču, se bo spreminjal glede na lastnosti biopolja na lokaciji. Ne bo se spreminjal osnovni ton, spreminjala se bo njegova barvitost, živost. Živost pa dajejo glasbi višji harmoniki, to so nihanja, ki se nanizajo na osnovne tone.

Če zaigramo na piščal, kjer je moč biopolja visoka in osredotočena, poenostavljeno povedano, kjer so razmere primerne za življenje, bo ton zelo barvit. Če pa ima lokacija razpršeno moč, takšna ni primerna za bivalno okolje, bo imel zvok samo osnovni ton, izginila bo barvitost, se ne bodo pojavili višji harmoniki.

Naši predniki so v Srednji Evropi, v našem primeru, v Šebreljah, že pred 60.000 leti s pomočjo zvoka iz koščene piščali ugotavljali na katerem območju je primerno živeti. Zvok koščene piščali ima zelo veliko moč, mnogo večjo od moči zvoka lesene piščali. Za ugotavljanje lastnosti višjih duhovnih polj, ki imajo zelo veliko moč, rabimo piščal z enako ali večjo močjo, sicer ne bo prišlo do medsebojne interference med zvokom piščali in močjo biopolja.

Veliko tisoč let kasneje, prav tam, v Posočju, so imeli duhovni vodje, dehnarji, posebne piščali iz keramike. Ni bilo podatka čemu so služile, vendar zanesljivo ne za igranje na veselicah. Osebno sem prepričan, da so s pomočjo zvoka teh piščali ugotavljali bioenergijske lastnosti zemljišča, primerne lokacije za bivanje, in učinkovitost njihovih posegov v geomantijo prostora. Piščali so imenovali kabrce, o njih je pisal Pavle Medvešček v knjigi Iz nevidne strani neba.

Očitno so na zahodnem delu Slovenije razmišljali o duhovnih stanjih že zdavnaj. Če ljudje neko stvar raziskujejo zelo dolgo, čeprav je nesnovna, bodo prišli sčasoma do pravilnih zaključkov. Naši predniki so poznali duhovna stanja ljudi in pokrajine zanesljivo tako dobro kot ga opisujejo izročila iz Indije in Kitajske. Fizika biopolja je enaka skozi prostor in čas, torej ne more biti drugače, kot tako, da pridejo vsa ljudstva do poponoma enakih zaključkov, le imenujejo jih vsak po svoje, saj imajo različne jezike in predstave, kako bi v materiji upodobili nesnovno.

60.000 let kasneje, potomci ljudi, ki so vrtali luknje v kosti, še vedno živijo tukaj, ves čas so iskali in raziskovali. Eden od njih, Grivc, je leta 1973 povedal Pavletu Medveščku kako so razvrstili duhovna stanja ljudi in pokrajine. Pavle je to narisal v obliki stolpca, ki so ga imenovali brusčin, po brusnih kamnih. Z obrabo se jim zmanjšuje premer. Glej sliko 2.

Slika 2: Brusčin – duhovna stanja ljudi in pokrajine, kot so jih razvrstili naši predniki.

Vsa duhovna stanja smo podrobno raziskali in ugotovili, da so imeli naši predniki zelo natančno razvrstitev. Najprej poglejmo kako se dela z nihalom, potem sledijo meritve duhovnih stanj.

NIHALO KAPLJICA

Izdelali smo nihalo Kapljica, ki se takoj poveže z našimi mislimi, zato je zelo odzivno, se hitreje odziva in daje bolj natančne rezultate. Pri delu s tem nihalom porabimo manj energije, pravzaprav njegova moč celo polni naš energijski sistem. To je dobro za začetnike, saj se nihalo začne odzivati takoj, pa tudi pri merjenju se ljudje ne utrudijo. Izdelek je priročen tudi za poznavalce, ki bodo takoj opazili izrazitejši signal, ki se pojavi takoj po postavljenem vprašanju, kar je znamenje, da bo odgovor pravilen.

Skrivnost večje odzivnosti nihala je v njegovi obliki, ki natančno posnema obliko kodnega jedra, in v informacijah, vgrajenih v mikrostrukturo zlitine. V njej so informacije našega najboljšega regulatorja biopolja, kamor so bile vtisnjene med tekočo fazo snovi, zato je zapis trajen. Obdržal se bo toliko časa kot kovina, iz katere je narejeno nihalo. Takšen način izdelovanja nihal je poznala že civilizacija v starem Egiptu, kjer so jih izdelovali iz poldragih kamnov. V ta namen so uporabljali minerale z visoko in osredotočeno močjo.

Če je v biopolju visoka moč, je tako polje odprto za pretok izvornih informacij, zato ima intelekt in je mogoče z njim komunicirati. Nihalo Kapljica so stalno odprta vrata za pretok izvornih informacij.

NAVODILA ZA UPORABO NIHALA

Nihalo ima vijak za fiksiranje vrvice, če se vrvica raztrga ali zavozla, jo lahko zamenjate tako, da odvijete vijak, na novi vrvici pa naredite voze in vrvico znova pretaknete skozi luknjo v vijaku. Natančno 10 cm nad glavo vijaka, naredite še en vozel za držanje nihala. Tam je vrvica ravno prav dolga, vsakič ko jo primete pri vozlu, že imate pravo dolžino.

Pri delu z nihalom mora biti vrvica skrita v dlani. Uporabljati je treba samo črne bombažne vrvice, debele 1 mm. Celotna dolžina vrvice je 24 cm. Če bi v nihalo vgradili sintetično vrvico svetlejše barve, bi sicer delovalo, vendar slabše. Kolobar v obliki torusa na koncu vrvice ne vpliva na delovanje nihala. Ko nihalo uporabljate, ta kolobar lahko nataknete na mezinec, kar je zelo pripravno, saj vam tako ne more pasti iz rok.

Ko delate z nihalom, ne smete prekrižati rok ali nog. Obe stopali morata biti na tleh. Nihalo s palcem in kazalcem držite na vozlu vrvice, zapestje je obrnjeno navzdol, ostali prsti pa so skrčeni. Roka mora biti v zraku, komolec ne sme biti oprt na mizo. Vrvico držite narahlo, mišice na roki ne smejo biti napete, morate biti sproščeni.

ZAČETNE VAJE ZA DELO Z NIHALOM

Na papir narišite črto dolgo približno 5 cm in konico nihala usmerite na sredino črte. Nihalo držite pri miru in nato mu v mislih ukažite, naj začne nihati natančno po črti. Ne obupajte, če vam to ne bo takoj uspelo. Pri tem pazite, da nihala ne boste nehote zanihali. Ne smete zanihati z roko, da bi nihalo začelo nihati. Roko držite pri miru in nihalu samo v mislih ukažite, naj zaniha. Morali se boste naučiti razlikovati, kaj naredi roka, ko ji ukažemo, naj se premakne, in kaj naredi, ko miselno ukažemo nihalu naj zaniha. Ko bo nihalo zanihalo, se bo to zgodilo zato, ker je zanihala vaša roka, vendar je pomembno, da je niste sami premaknili namenoma, ampak je začelo nihalo nihati, ker ste mu to ukazali miselno. Če vam ta vaja uspe, potem vam bo uspelo obvladati vso umetnost radiestezije, če boste le hoteli.

Sledi naslednja vaja: Ko vam nihalo niha po črti, ki ste jo narisali na papir, mu v mislih ukažite, naj se ustavi, vendar pazite, ne smete ga ustaviti ročno, ukažite mu samo z mislimi in nihalo bo nehalo nihati, čez čas bo negibno.

Pri zadnji vaji se bo treba z nihalom dogovoriti za način sporazumevanja. Ko prakticiramo radiestezijo, lahko delamo z matricami ali z zastavljanjem vprašanj. Nihalo lahko odgovori z »da« ali z »ne«. Ker ne vemo, kaj je za nihalo »da«, se bo treba to z njim dogovoriti. Kako to naredimo? Primemo nihalo, ga umirimo, da ne niha, in rečemo: »Da« naj vedno pomeni vrtenje v desno. Pri tem nihalu miselno ukažemo, naj se vrti v desno, in v mislih tudi potrdimo, da to pomeni »da«. Postopek ponovimo za »ne«, ki pomeni vrtenje v levo. Odtlej bo vrtenje nihala v desno zmeraj pomenilo »da«, vrtenje v levo pa »ne«.

KAKO SPRAŠUJEMO

Vprašanje moramo vedno zastaviti jasno in nedvoumno in ga oblikovati tako, da dobimo tudi jasen in nedvoumen odgovor. Ko zastavimo vprašanje, se moramo naučiti, da v mislih ne navijamo za pozitiven ali negativen odgovor. To je zelo pomembno, kajti, če v mislih navijamo za na primer pozitiven odgovor, bo takšen odgovor pokazalo tudi nihalo. Zgodilo se bo tako kot pri vaji za dogovor z nihalom o smeri vrtenja, zavrtelo se bo kakor bomo hoteli.

Včasih so rekli, da je treba pri delu z nihalom »izprazniti« glavo in izklopiti vse želje, kar pa je zelo težko. Sistem lažje prelisičimo tako, da v glavi ohranjamo samo misel: pričakujem odgovor na postavljeno vprašanje. Ta misel je navsezadnje zelo logična, saj odgovora ne poznamo, sicer ga ne bi iskali, torej »pričakujem odgovor«. Nihalo bo z načinom vrtenja ali z odklonom na matrici izbralo odgovor. Seveda nihalo ne izbira ničesar. Odgovor je v naši podzavesti ali v naših duhovnih telesih, nihalo ga samo pokaže, in ker ne zna govoriti, ga lahko pokaže le z načinom vrtenja ali odklonom na matrici.

V začetku je najbolje izvajati vaje, pri katerih odgovor skoraj že poznamo, na primer, skušajmo ugotoviti sevanje vodnega toka. V naravi poiščemo studenec. Voda, ki priteka iz zemlje, vsekakor izvira iz studenca, najpogosteje je ta nad krajem, kjer merimo.

V roko vzamemo nihalo in si v glavi izoblikujemo sliko vode, ki teče pod zemljo, saj tudi zanesljivo teče, ker vidimo studenec. Sledi vprašanje: »Ali tukaj seva vodni tok?« Pri tem prosto roko, v kateri nimamo nihala, držimo nad zemljiščem z dlanjo navzdol, in v mislih dopolnimo, da se vprašanje nanaša na območje pod dlanjo. Počasi se pomikamo okoli studenca in ves čas ponavljamo vprašanje ali mislimo nanj. Opazili bomo, da na enem predelu okoli studenca dobimo pozitiven odgovor, na drugem pa negativen.

Vodni tok ima natančno tolikšno širino kot območje, kjer smo zaznali vrtenje nihala v desno. Naš energijski sistem si je zapomnil sevanje vodnega toka in tako lahko odtlej to sevanje ugotavljamo tudi tam, kjer vode sploh ni videti.

OSREDOTOČENOST MOČI V AVRI

Merjenje z nihalom tako, da sta mogoča le odgovora »da« ali »ne«, ni najbolj posrečena rešitev, saj je verjetnost napake večja. Da bi jo zmanjšali, uporabljamo matrice, ki so zasnovane tako, da omogočajo tudi odgovore, ki so nekje vmes. Vse matrice, ki so predstavljene v tem tekstu so bile oblikovane v našem podjetju.

Vsaka stvar v naravi ima biopolje, vsako biopolje pa ima svojo moč. Biopolje okoli človeka imenujemo avra. Ko je človek zdrav, so vse lastnosti njegove avre uglašene pravilno, in takrat je njegovo polje osredotočeno. Če je človek bolan, so njegovi sistemi razglašeni. Ta izraz je sicer bolj primeren za opisovanje uglašenosti glasbil, zato raje rečemo, da ima bolan človek razpršeno polje.

Za začetek je najbolje, da matrico 2D OSREDOTOČENOST MOČI, ki jo najdete v prilogi preizkusite na podoben način, kot pri vaji z vodnim tokom. Poiščite bolnika z že znano diagnozo. Tu gre sicer za osebne podatke, s katerimi ne smemo razpolagati, vendar jih tudi nihče ne bo iskal v zdravstvenih zavodih, temveč bo primerno osebo poiskal kar med sorodniki in prijatelji, saj žal vsakdo pozna koga, ki je bolan.

Radiestezija seveda ni veda, ki meri že izmerjene stvari. Tako pristopamo le, ko se radiestezije še učimo, da naše duhovno telo dobi občutek za različne vsebine. Konico nihala torej postavimo v spodnjo točko na matrici. Pri tem moramo vedeti, da ima zdrav človek osredotočeno moč, bolan pa razpršeno. Če nihalo ne pokaže v smer osredotočeno – 100 %, pomeni, da je s tem človekom nekaj narobe. Ni nujno, da se njegova bolezen izraža na fizični ravni, vendar takšen odgovor kaže, da je pri njem porušeno ravnotežje vsaj v duhovnem telesu.

Nihalo lahko pokaže različne stopnje porušenosti. Če na primer pokaže na vrednost 20, pomeni, da je duhovno telo osredotočeno samo 20 %, duhovna moč pa je razglašena 80 %.

Če smo na matrici za merjenje osredotočenosti moči izmerili, da je z osebo nekaj narobe, raziskujemo naprej, saj želimo pomagati. Ugotoviti je treba, kje je motnja, razumeti, zakaj je motnja prav tam, kaj jo povzroča in kako jo odpravimo. Torej nadaljujemo po korakih.

NESNOVNA TELESA

Že prej smo rekli, da je avra biopolje okoli telesa. To biopolje ni enoznačno, to je struktura, ki je zgrajena tako kot naše vesolje. Vsebuje vsaj deset prostorskih dimenzij in čas. Vse pa so na istem mestu. Avra je po vsej verjetnosti temna snov, kot jo poznamo iz kozmologije.

Človek ima fizično telo in duhovna telesa, ki niso iz snovi, ki jo lahko vidimo in merimo s fizikalnimi pripomočki. Pri radiesteziji merimo s svojimi telesi, torej s fizičnim telesom in z vsemi nesnovnimi telesi. Če človek nima razvitih nesnovnih teles, z njimi ne more meriti oziroma lahko meri le s tistim, kar ima na voljo.

V materialnem svetu je težko prikazati kompleksno zgradbo nesnovnega sveta, zato si pomagamo na različne načine, da si nesnovno laže predstavljamo. Zdravilka, znanstvenica in nekdanja uslužbenka NASE Barbara Ann Brenan je v svoji knjigi Hands of light (Roke svetlobe), avro razdelila na sedem slojev, kot čebulo, čeprav v resnici sploh ni ostrih prehodov iz enega stanja v naslednje stanje. Njena razdelitev se ujema z najnovejšimi dognanji iz fizike v skladu s teorijo strun, ki opisuje zgradbo vesolja in je trenutno še najbolj uporabna. Prikazana je na sliki 3.

Slika 3: Razdelitev slojev avre, kot jo pojmuje Barbara Ann Brenan.

 Barbara Brennan je ugotovila, da imamo poleg tridimenzionalnega fizičnega telesa vsaj še sedem energijskih teles − sedem plasti avre: eterično telo, čustveno telo, mentalno telo, astralno telo, eterično matrico, božansko telo in izvorno (kavzalno) telo.

V BIOPOLJU STA SKRITA POLJE MOČI IN INFORMACIJSKO POLJE

Vsako biopolje ima določeno moč. Avra mora imeti dovolj moči, da se človek lahko umesti v svoje okolje in se v njem dobro počuti. Poleg moči ima avra tudi informacijsko polje, kjer so navodila oziroma program za delovanje fizičnega telesa in nesnovnih teles. Ko na matrici izmerimo osredotočenost moči, izmerimo tudi surovo moč v biopolju, ki pokaže na umestitev človeka v naravno okolje. V biopolju so vse stvari med seboj povezane, zato tudi surova moč vpliva na informacijsko polje.

Teorija informacije nedvomno sodi med mlajše veje matematike, stara je približno 70 let. Razvili so jo za potrebe telekomunikacij, vendar se je pozneje izkazalo, da je uporabna še na številnih drugih področjih, tudi pri raziskavah biopolja.

Po najnovejših spoznanjih biologije obdaja naše celice informacijsko polje. Oskrbuje jih z informacijami, nujnimi za njihovo delovanje. Med lastnostmi informacijskega polja, ki jih lahko merimo z radiestezijsko metodo, so: čistost informacije, motnja informacije, jakost informacije, količina informacije, gostota informacije in razpršenost informacije. Vse te lastnosti je mogoče izmeriti kar z merjenjem avre.

Čistost informacije poveča osredotočenost moči v biopolju, motnja informacije povzroči razpršenost moči, jakost informacije omogoča stabilnost biopolja, količina informacije pa se povečuje z naraščajočo močjo v biopolju.

Gostota informacije se zmanjšuje, ko se začne rušiti ravnotežje v fizičnem telesu in duhovnih telesih. V prilogi lahko poiščete matrico GOSTOTA INFORMACIJE. Izmerjene lastnosti nam dajo podatke o ogroženosti in zdravju fizičnega telesa in nesnovnih teles.

Z matrico za merjenje gostote informacije merimo tako, da konico nihala postavimo v središče, iz katerega izhajajo vse črte. Ko merimo, si v mislih ponavljamo: zgoščena informacija − uravnoteženo delovanje telesa, razredčena informacija −  biopolje izgublja moč in ravnotežje. Matrica je narejena tako, da pokaže normalno ravnotežje v telesu pri vrednosti večji od 3. Pri vrednosti manjši od 3, pa je ravnotežje porušeno.

  1. Meritev gostote informacije fizičnega telesa: Če nihalo pokaže samo nekaj manj kot 3, še ni kritično, človek je lahko le utrujen. Če pokaže manj kot 1, bo zdravnik verjetno že lahko postavil diagnozo.
  2. Meritev gostote informacije eteričnega telesa: Razkrije nam zdravje fizičnega telesa. Pri merjenju si moramo predstavljati eterično telo, to je prvi, eterični sloj avre. Najlaže si ga predstavljamo kot sloj, ki je neposredno povezan z zdravstvenim stanjem v fizičnem telesu. Za zdravstveno stanje v mejah normale mora biti gostota informacije večja kot 3. Nihalo lahko pokaže tudi čez lestvico, torej več od vrednosti MAX. To pomeni, da je zdravje še boljše. Če pokaže vrednost manj kot 0,5 obstaja možnost da je oseba bolna, ali pa je pod hudim stresom, vendar to ne velja za ljudi z duhovnim stanjem podzemlje, kjer so te vrednosti še manjše, pa človek nima fizične bolezni. O tem več v poglavju Duhovni svetovi. Če oseba uporablja dober regulator biopolja, nihalo ne bo pokazalo izvornega stanja, ampak že izboljšano stanje, saj tovrstne naprave izboljšujejo energijske lastnosti avre.
  3. Meritev gostote informacije čustvenega telesa nam razkrije, ali je oseba pod čustvenim stresom. Čustveno telo si ni težko predstavljati, pomislimo le na čustva, in že lahko merimo gostoto informacije na čustveni ravni. Pri vseh meritvah na tej rozeti velja, da je stanje v mejah normale pri vrednostih večjih od 3. Če dobimo vrednost 0,5 pomeni, da je oseba zelo vznemirjena.
  4. Meritev gostote informacije mentalnega telesa nam lahko razkrije, ali ima oseba težave z duševnim zdravjem. Pri merjenju si mentalno telo predstavljamo kot tisto, kjer so doma misli in zdrava pamet. Če pokaže vrednost večjo od 3, je duševno zdravje v mejah normale, pri vrednostih nižjih od 3, so že navzoče lažje duševne motnje. Pri vrednosti 0,5 pa so težave tolikšne, da oseba potrebuje pomoč psihologa ali psihiatra. Opozorim, da se s to metodo nikomur ne postavlja diagnoze! To lahko naredi le zdravnik.
  5. Meritev gostote informacije astralnega telesa nam razkrije, ali ima oseba entitete in moreče sanje, vendar le tedaj, če so vrednosti nižje od 3. V sanjah namreč razrešujemo napetosti, ki jih nismo razrešili v budnem stanju. Delo, ki ga opravimo na astralu, zmanjša zahtevnost dela v budnem stanju. Pri merjenju si astralno telo predstavljamo kot telo, kjer so doma sanje in duše. Več o entitetah lahko preberete na povezavi:https://radiestezija-sturm.si/pdf/ENTITETE.pdf
  6. Meritev gostote informacije na eterični matrici. Eterično matrico si lahko prestavljamo kot negativ eteričnega telesa. Duhovno telo se podeduje ob rojstvu. Če pokaže vrednost manjšo od 3, pomeni, da ima oseba določene motnje na fizičnem telesu že od rojstva. Če oseba izgubi kakšen ud, se prav tako lahko poškoduje peti sloj avre, in potem se pojavijo bolečine na manjkajočem delu telesa. Vrednosti nad 3 pomenijo, da je stanje merjenega telesa v mejah normale.
  7. Meritev gostote informacije na božanskem telesu. To je kalup čustvenega telesa. Pokaže povezavo osebe s celoto, z vsem kar ga obdaja, ravnotežje z naravo in drugimi ljudmi. Če je vrednost višja od 3 pomeni, da oseba ljubi vsa bitja in življenje kot tako. Poškodbe tega telesa so lahko karmične, lahko pa jih povzročijo čustveno travmatični dogodki v mladosti. Božansko telo si lahko predstavljamo kot telo, s katerim smo povezani v ljubečo celoto z vsemi drugimi bitji in naravo.
  8. Meritev gostote informacije na kavzalnem telesu. Pri merjenju si ga predstavljamo kot telo, kjer se kaže delovanje zakona vzroka in posledice. Poškodbe na tem telesu so lahko karmične in se pokažejo pri vrednostih manjših od 3. V tem primeru se pri osebi vrstijo neprijetni dogodki, in življenje ne poteka tako, kot si ga je človek zamislil. Kavzalno telo se lahko poškoduje tudi pri dogodkih, ki jih je oseba zagrešila v tem življenju, če jih prepozna kot moralno zavržne.

Fizično telo je še najmanj povezano z okolico, čeprav vemo, da je odvisno od nje. Eterično telo je že bolj vpeto v okolico, čustveno telo še bolj in tako naprej do kavzalnega telesa, ki je povezano s celotnim stvarstvom. Človek je s svojimi telesi več ali manj povezan s celotnim vesoljem, zato s pomočjo radiestezije prodre povsod, ker je tudi on s svojimi duhovnimi telesi povsod.

VODNA IN OGNJENA MOČ – JIN IN JANG – ŠI IN SA

Za razumevanje duhovnih moči pokrajine in umestitve človeka v okolje sta pomembni temeljni duhovni sili. Naša kulturna dediščina ju imenuje vodna in ognjena moč, kitajska kultura jim pravi jin in jang, na japonski Okinavi pa ju poznajo kot ši in sa. Najbolj univerzalno pa ju lahko definiramo z vrtincema moči. Vrtinec moči se pri vodni moči vrti v desno, in je usmerjen navzgor, pri ognjeni pa v levo in je usmerjen navzdol. Vodna moč deluje navznoter, ognjena pa se širi navzven.

Za tak način ugotavljanja potrebujemo nihalo, zato so različne kulture ti dve moči poimenovali z besedami in opisom. Vodno moč ima vse, kar je votlo, nizko, črno, žensko, ognjeno moč pa vse, kar je polno, visoko in ozko, belo in moško. Torej ženska − jin, moški – jang. Opisov teh dveh sil je še veliko, vendar so vsi nenatančni, saj poskušajo z besedami opisati nesnovno. Če napolnimo steklenico z vodo in jo postavimo pokonci, bo imela ognjeno moč, če jo poležemo, pa vodno moč.

Tudi opis z načinom vrtenja je pravilen samo do določene mere, saj velja le na naši zemljepisni širini. Okoli ekvatorja se omenjena vrtinca vrtita prav nasprotno. Sprememba se zgodi pri zemljepisni širini okoli 33 stopinj severno in južno.

Najpomembnejše pa je, da sta to različna potenciala moči, ki sta naravni pojav, lahko bi rekli fizika temne snovi, in sta zelo pomembna za življenje in človeka. Ljudje so že v pradavnini ugotovili, da se najbolje počutijo na zemljišču s poljem, ki je združeno iz obeh vrtincev moči. Združeni vrtinec so naši predniki imenovali zemeljska moč. Vrtinec zemeljske moči se vrti izmenično, nekaj časa v levo, nato v desno, torej je usmerjen nekaj časa navzdol, nekaj časa pa navzgor.

V prilogi je matrica KATERA MOČ PREVLADUJE, na njej lahko izmerimo, katera moč prevladuje v avri vsakega človeka. Konico nihala nastavimo v spodnje sečišče črt. Vse vrste moči si lahko predstavljamo po zgornjem opisu in vprašamo: »Katera moč prevladuje pri tej osebi?«. Pri tem si v mislih nenehno ponavljamo: pričakujem odgovor. Nihalo bo pokazalo v določeno smer. Vrsto moči lahko izmerimo tudi predmetom, hribom, dolinam in pokrajini.

Če pri merjenju gostote informacije ugotovimo, da je porušeno astralno telo, pomeni, da ima oseba entitete, torej je šibkejša od naravnih pojavov, s katerimi je v stiku. Taka oseba ima samo vodno ali ognjeno moč. Sistem se uravnoteži tako, da se osebi podeli zemeljsko moč. Samo v tem primeru bo postavljeno ravnotežje trajno, sicer ga bo treba neprenehoma obnavljali.

Če se osebi podeli zemeljsko moč, mora v prihodnje tudi živeti v takem polju, sicer se duhovno telo približno čez 10 dni znova razkroji ali v vodno ali ognjeno moč. V preteklosti so se ljudje naseljevali na območja, ki so že imela zemeljsko moč. Če takega območja ni bilo, so se naselili tam, kjer je bilo mogoče zemeljsko moč vzpostaviti z manjšimi posegi v naravo. Več o tem je mogoče prebrati na povezavi https://radiestezija-sturm.si/pdf/STARO_ZNANJE_NI_VERA.pdf

Danes so drugačni časi in skoraj ne moremo izbirati, kje bomo živeli, zato zemeljsko moč poustvarimo s sodobnimi napravami, ki jih izdelujemo v podjetju Raziskave biopolja Franc Šturm. V polju teh naprav uporabniki v nekaj minutah pridobijo in trajno ohranijo zemeljsko moč.

DUHOVNI SVETOVI

Duhovni svetovi so duhovna stanja ljudi in pokrajine, kot je prikazano na sliki 2. Izmeri se jih na matrici DUHOVNI SVETOVI, ki je v prilogi. Narejena je po spoznanjih naših prednikov. Nesnovne duhovne vsebine so predstavili v snovni obliki s polji v obliki stožca, ki so ga imenovali brusčin.

Matrico se uporabi tako, da se nastavi konico nihala v območje počrnjene elipse in se vpraša, »kakšno je duhovno stanje te osebe«, ali »kakšno je duhovno stanje tega prostora«? Vsakemu duhovnemu stanju lahko izmerimo gostoto informacije nesnovnih teles avre, kot je opisano v poglavju: V biopolju sta skrita polje moči in informacijsko polje.

Duhovnega stanja pa ne bomo mogli natančno izmeriti, če ne bomo vedeli kaj predstavlja, zato bomo opisali vsa duhovna stanja, ki so prikazana na matrici. Najprej nižja duhovna stanja, ki so podzemlje, zemlja in območje oblakov.

ZEMLJA: V tem duhovnem stanju je večina ljudi, imajo toliko energije, da jo je ravno dovolj za življenje. Če je to duhovno stanje prostora, lahko v njem izmerimo naravne pojave, kot so elektromagnetno sevanje, vodni tokovi, radioaktivnost iz naravnega ozadja, Hartmanova in druge mreže, sončne nevihte. Vse to ljudem škoduje, saj imajo vsi našteti naravni pojavi večjo moč kot oni sami.

V neuravnoteženem bivališču s tlorisom kvadrata ali pravokotnika, se pojavijo pasovi energije, ki tečejo diagonalno od vogala do vogala, kot kaže slika 4. Te pasove so naši predniki imenovali »kačje črte«. Lahko so široke od nekaj deset centimetrov do pol metra ali več. Njihova moč pa je vsaj desetkrat večja od neuravnotežene moči na ostalem območju v sobi. Če je ležišče na taki lokaciji, to dolgoročno škodi zdravju. Če je v hiši več sob, se pojavijo »kače« v vsaki posebej, vendar so ožje in šibkejše od glavne, ki poteka čez diagonale objekta. Tudi vsaka kvadratna oblika, miza, postelja, ima svojo kačo, če prostor ni uravnotežen. V taki sobi so lahko še vsa druga sevanja, ki jih poznamo: elektrosmog, vodni tokovi, naravna radioaktivnost, Hartmanovi pasovi.

Uravnoteženost biopolja v hiši se izmeri z matrico 2D OSREDOTOČENOST MOČI. Ko je polje uravnoteženo pokaže nihalo na linijo, kjer piše OSREDOTOČENO. Vendar je v tem primeru polje osredotočeno le ploskovno, v vseh dvodimenzionalnih ravninah v hiši. Če meritev pokaže drugačno vrednost je polje v prostoru dvodimenzionalno razpršeno.

Slika 4: Struktura biopolja v neuravnoteženi sobi.

Če je soba prostorsko neuravnotežena, se pojavijo kačje črte po prostorskih diagonalah sobe oziroma kvadra. Povezujejo točke B-H in E-C, tudi točke A-G in D-F, to pa na sliki 4 ni vrisano zaradi večje preglednosti. Da bi se ljudje normalno počutili, morajo biti vse hiše prostorsko uravnotežene. Prostorsko uravnoteženost se meri na matrici PROSTORSKA URAVNOTEŽENOST MOČI, ki se nahaja v prilogi. Nihalo mora pokazati na OSREDOTOČENO, sicer prostor ni tridimenzionalno uravnotežen.

Bivalno okolje je za ljudi uravnoteženo, ko so v biopolju zastopane moči v naslednjem volumenskem razmerju: ogenj 1, voda 2, zrak 4. Znamenje zraka je prostorska komponenta. V razmerju ni bilo omenjeno znamenje zemlje, vendar se samodejno uravna na 1,5, ko sta ogenj in voda v ravnotežju. Ko je polje uravnoteženo, v prostoru ni več kačjih črt, niti Hartmanovih pasov, prav tako ne izmerimo več nobenega od zgoraj naštetih naravnih pojavov, prostor preide v naslednje duhovno stanje, območje oblakov.

Moč v  duhovnem stanju zemlja se meri na matrici moči PODZEMLJE, ZEMLJA, ki je v prilogi. Izmerimo jo v razponu od 5 do 1000.

PODZEMLJE: V tem duhovnem stanju so ljudje z duševnimi motnjami kot so anksioznost, depresija, bipolarne motnje in duševni bolniki s terapijo. Imajo premalo energije za življenje, so stalno utrujeni in ne prenesejo obremenitev. Pogosto nimajo občutka do narave in ljudi, za svoje cilje so jo pripravljeni uničiti, razkrajajo svojo družino in če je le mogoče tudi druge. Z alternativnimi metodami zdravljenja se jim zelo težko ali sploh ne more pomagati. Na pogled so taki ljudje čisto v redu, v družbo se lepo vključijo, tako da svojo vlogo v njej zaigrajo. Če merimo fizično, eterično, čustveno, mentalno in astralno telo dobimo zelo nizke vrednosti.

Če živijo ljudje z duhovnim stanjem podzemlje v območjih z višjimi duhovnimi stanji, jim to ne pomaga, ker tam pridobljeno ravnotežje sproti zrušijo s svojo svobodno voljo.

Če je to lastnost prostora, ima tak prostor zelo malo energije, zato srka energijo vsakemu, ki jo ima več. Čez vogale kvadratov tečejo kačje črte, vsi naravni pojavi učinkujejo škodljivo. Polje ni uravnoteženo niti 2D, niti prostorsko.

Moč v  duhovnem stanju podzemlje se meri na matrici moči PODZEMLJE, ZEMLJA, ki je v prilogi. Izmerimo jo v razponu od 0 do 5.

OBMOČJE OBLAKOV: Sem spadajo ljudje, ki imajo več energije kot jo rabijo za življenje. Z viškom energije ustvarjajo podjetja, izume, literarna dela, netijo revolucije, vodijo vojne pohode, skrbijo za družbeni in tehnološki napredek človeške vrste. Ta pojav je opisal ruski akademik Lev Gumiljov v svoji knjigi Od stare Rusije do ruskega imperija in ga je imenoval pasionarnost.

Po Gumiljovu napredek človeške vrste ni mogoč, če imajo ljudje samo toliko energije, da jo je ravno dovolj za življenje, zato se narava po ciklih, ki trajajo okrog 1500 let odloči in ustvari ljudi z viškom energije. Taki ljudje se pojavijo tudi prej, če živijo na območju, kjer stalno narašča jakost magnetnega polja Zemlje in potem poženejo razvoj družbe naprej v naslednjo vijačnico. Na ozemlju Slovenije se v tem času pojavlja čedalje več takih ljudi.

Vsi sistemi naših prednikov, ki so uravnavali polje v hiši in v pokrajini s tremi točkami – tročani, so delovali tako, da so zemljišče iz območja zemlja premaknili za eno duhovno stopnjo naprej, v območje oblakov. Vse tri točke v tročanu so vedno med seboj povezane s pasovi energije, ki jih imenujemo kačje črte.

Ko so ljudje živeli v območju oblakov, to je v močnejšem duhovnem polju, so tudi sami postali močnejši. Osnovni smisel gradnje tročanov – ljudje in živali so postali močnejši od naravnih pojavov. To je bil preventivni sistem zdravljenja, z večjo duhovno močjo so pridobili imunost, naravni pojavi jim niso več škodovali, s tem so zmanjšali možnost za nastanek bolezni.

Danes k naravnim pojavom štejemo tudi visokofrekvenčna sevanja 4G in sistem 5G, ki šele prihaja. Ljudje bomo zaščiteni samo s povečevanjem človeške energije, o čemer je razmišljal Nikola Tesla že leta 1900.

Tam, kjer so postavljeni še danes delujoči tročani, je zemljišče 2D (dvodimenzionalno) in prostorsko osredotočeno. To se lahko ugotovi z radiestezijsko metodo, če izmerimo kačje črte na kvadratasti deski, ki jo položimo na tla. Če ni kačje črte je zemljišče najmanj 2D uglašeno.

Narava se včasih tudi malo poigra in ustvari ljudi, ki so v duhovnem stanju območja oblakov, vendar jih uglasi samo 2D. Če se to se izmeri na matrici Osredotočenost moči 2D, pokaže osredotočeno. Na matrici Prostorska osredotočenost moči pa pokaže razpršeno.

Taki ljudje imajo zelo veliko moč, se jo izmeri na matrici moči Območje oblakov. Ko se nahajajo v hiši s svojo lastno močjo razpršijo njeno energijo. Bivanje v taki hiši je zelo škodljivo za ostale člane družine, če so v duhovnem stanju Zemlja. 2D uglašene osebe imajo lahko vodno ali ognjeno moč. V obeh primerih je to škodljivo za ostale člane družine. Težavo se lahko reši z ustreznim regulatorjem biopolja, ki tako razglašene ljudi premakne za eno stopnjo naprej, v 3D.

Če doživi 2D uglašena oseba močan stres, se lahko premakne za eno stopničko nazaj, in postane 1D uglašena. Njena moč je večja od uglašenosti 2D. Izmeri pa se na matrici Osredotočenost moči 2D, kjer pokaže razpršeno na matrici Prostorska osredotočenost moči tudi pokaže razpršeno. Taki ljudje prav tako s svojo močjo razglasijo prostor v katerem živijo, vendar so bolj slabega zdravja in niso čustveni. Če se meri na matrici Gostota informacije, pokaže eterični kalup manj kot 3, božansko in kavzalno telo pa sta izklopljena, pokaže vrednost nič. Tudi takim osebam se lahko pomaga z ustreznim regulatorjem biopolja.

Če je oseba v duhovnem stanju Območje oblakov osredotočena 3D, na matrici 2D in 3D pokaže osredotočeno, ima zelo veliko moč, na prostor v katerem se nahaja pa s svojim telesom učinkuje tako, da ga osredotoči. Ko se taka oseba premika skozi naselje, se od njenega telesa do vogalov hiš v bližini vzpostavljajo kačje črte in tako osredotoči vse hiše v okolici.

VIŠJI DUHOVNI SVETOVI: PODSVET, NADSVET, VILEŽ, OBMOČJE ZVEZD IN VMESNI SVETOVI.

Višji duhovni svetovi se formirajo iz sistema dveh točk, ki jima rečemo »dvojak«. Za vžig dvojaka morajo biti izpolnjeni zelo zahtevni pogoji, mnogo zahtevnejši kot pri zagonu tročana. Ena točka mora imeti vodno moč, 2D IN 3D osredotočeno, druga pa mora imeti ognjeno moč, 2D in 3D razpršeno. Obe točki dvojaka morata biti v območju oblakov, vendar mora biti ognjena moč časovno osredotočena v sedanjosti in bodočnosti.

ČASOVNO OSREDOTOČENOST MOČI merimo na matrici, ki je v prilogi. Meri se iz spodnjega oglišča, pokaže pa na vsebino dogodkov v časovni dimenziji. Če je neka stvar časovno osredotočena v bodočnosti, pomeni, da se bo izteklo tako kot smo pričakovali.

Za vžig dvojaka morata imeti obe točki zelo veliko moč, tolikšno, da jo komaj dosežemo v tročanu. izmerimo jo na MATRICI MOČI – PODSVET, ki je v prilogi. Meri se iz središča spodnjega kroga. Poleg tega mora biti vodna točka na vzhodu, ognjena pa na zahodu. To je šolski primer, v naravi nastopajo še druge kombinacije. Vse to se lahko izmeri na matrici moči Duhovni svetovi.

Slika 5: Razporeditev višjih duhovnih svetov okrog regulatorja Oka v vodoravni ravnini. Naprava se nahaja v sredini. Mere so v metrih.

Vsi višji duhovni svetovi nastopajo sočasno. Na sliki 5 je prikazan primer razporeditve svetov okrog regulatorja Oka, v vodoravni ravnini. Regulator se nahaja v sredini najmanjšega kroga. Krožna polja so narisana v merilu, vendar so višji duhovni svetovi živa stvar, zato narisane dimenzije niso statične. Odzivajo se na okolico in se spreminjajo za približno 40%.

Moč v višjih duhovnih svetovih je vedno enaka. Če imamo v izhodišču večjo maso v dvojaku, se moč svetov ne bo povečala, povečala se bo njihova velikost. Na primer, okrog hriba Žusem na Štajerskem se širijo višji duhovni svetovi v premeru dvajsetih kilometrov.

Polje v notranjem krogu na sliki 5 se imenuje Območje zvezd, ni označeno zaradi večje preglednosti risbe. Med območjem zvezd in viležem se nahaja vmesni svet. Pri izdelku Oka je širok 0,1 m. Med viležem in nadsvetom se nahaja vmesni svet širine 0,3 m. Med nadsvetom in podsvetom pa je vmesni svet širok en meter. Vedno se pojavijo trije vmesni svetovi, v približno enakem razmerju. Pri večji izhodiščni masi se moč vmesnih svetov ne bo povečala, povečala se bo velikost.

Med točkama dvojaka ni kačjih črt, so pajkove niti, kot so jih imenovali naši predniki in potekajo navpično. Naši predniki so rekli, da gredo do zvezd. Po vsej verjetnosti so povezane z gravitacijskim in magnetnim poljem planeta.

Višji duhovni svetovi imajo veliko moč, največjo ima vmesni svet. Njihovo moč merimo na MATRICI MOČI DO VMESNEGA SVETA, ki je v prilogi. Ti svetovi imajo najmočnejše učinke ko gre za zdravljenje z biopoljem. Naši predniki so jih poznali in jih znali aktivirati. To dokazujejo še vedno delujoči sistemi dvojakov po vsej deželi.

Za natančno merjenje duhovnega stanja ni dovolj samo to, da vemo kaj predstavlja. Ker se meri z lastnim duhovnim telesom, mora biti oseba ki meri, tudi sama v enakem ali višjem duhovnem stanju, sicer ga ne more izmeriti.

UNIVERZALANA MATRICA

Na UNIVERZALNI MATRICI, ki se nahaja v prilogi lahko merimo vse kar je povezano s primerjavami, z dobro slabo, z odstotki, z večjo vrednostjo in tako naprej.

Na primer lahko merimo primernost živil in zdravil. Pri tem upoštevamo samo del skale, ki kaže vrednosti od nič do 100 in si predstavljamo, da so to odstotki. V roko vzamemo določeno hrano ali se te hrane samo dotaknemo, nastavimo nihalo v center središčne spirale in vprašamo: »V KOLIKŠNI MERI MI TA HRANA KORISTI?« Nihalo bo pokazalo vrednost med nič in sto. Podobno vprašanje lahko postavite za škodljivost, na primer: »V KOLIKŠNI MERI MI TA HRANA ŠKODUJE?«

Z merjenjem škodljivosti posamezne hrane lahko ugotovimo tudi na katero hrano smo alergični. Na primer, če izmerimo da banana zelo škoduje, gre verjetno za alergijo na banano, upoštevamo še logiko. Lahko ugotavljamo primernost živil tudi za svoje sorodnike in za druge ljudi. Najbolje je, če so takrat zraven, čeprav se da ugotavljati tudi na daljavo. Prav tako lahko ugotavljamo primernost zdravil za posamezno osebo, na primer vrsto antibiotika, z enakim postopkom, »V KOLIKŠNI MERI MI TO ZDRAVILO KORISTI?« Po istem principu ugotavljamo tudi škodljivost zdravila. Nihalo bi moralo pokazati na smiselne odgovore, vendar je treba poudariti, da jih moramo upoštevati le kot informativne. Pri zdravilih je treba vedno upoštevati nasvet zdravnika!

Če merimo na matrici moči do vmesnega sveta in pokaže do konca skale, bi lahko šla meritev še enkrat naokoli. To bi pomenilo, da je moč še večja. Kolikokrat bi šla naokoli pa merimo s pomočjo univerzalne matrice. Obe matrici postavimo eno zraven druge in si predstavljamo, da imajo vrednosti na matrici moči eno ali več ničel več, koliko, pa pokaže na univerzalni matrici.

ENTITETE IN TRAVME

Entitete dobijo osebe, ki so v duhovnem stanju podzemlje in zemlja. Usidrajo se v astralno telo in ga varujejo pred razpršenimi močmi narave in ljudi, če so močnejše od njih. Če merimo gostoto informacije v astralnem telesu in pokaže manj kot 3, smo izmerili entiteto.

Z ustvarjanjem entitet narava zaščiti šibkejše ljudi. Za svoje delovanje rabijo energijo, ki jo črpajo iz duhovnega telesa, zato taka oseba oslabi. Žal entitete vztrajajo v astralnem telesu še naprej, čeprav človek ni več v stiku z močnim in razpršenim poljem. Entiteto se najlaže odpravi z dvigom človekove duhovne moči. Noben človek ne dobi entitete, če se znajde na območju polja z osredotočeno močjo, ne glede na to, kolikšna je ta moč.

 Travme pa so povzročili strašni dogodki, ki so se zgodili v otroštvu ali rani mladosti. Na duhovnem telesu so zapustile poškodbe, človeka porivajo nazaj na duhovni lestvici. Take osebe je težko zdraviti z uravnavanjem moči na isti duhovni stopnji, ker s svojo svobodno voljo kar sami ponovno porušijo ravnotežje. Iz tega so se razvile manjše duševne motnje. Travme lahko izmerimo na matrici ODLOČITVE SVOBODNE VOLJE, ki je v prilogi.

Če dvignemo duhovno moč za nekaj stopenj, travma izgine. Naši predniki so dvigali duhovno moč z naravnimi sistemi, s tročani in z dvojaki. Danes to počnemo s sodobnimi napravami, na primer z regulatorjem biopolja Oka, ki učinkuje na enakem principu kot stari naravni sistemi.

KAJ SMO IZMERILI DOSLEJ

Z matrico DUHOVNI SVETOVI smo izmerili duhovno stanje prostora in osebe. Z maticami 2D OSREDOTOČENOST MOČI, PROSTORSKA OSREDOTOČENOST MOČI in ČASOVNA OSREDOTOČENOST MOČI smo izmerili surovo moč v biopolju, v znanem duhovnem stanju. Z matrico GOSTOTA INFORMACIJE pa smo izmerili stanje informacijskega polja, ki uravnava in usmerja to surovo moč.

Če ima oseba razpršeno moč, je ta moč lahko enako velika kot v primeru, če ima osredotočeno moč, vendar zelo nevarna, če je v višjem duhovnem stanju od drugih, šibkejših ljudi, ker jim ruši ravnotežje, jim ustvarja entitete. Če pa je gostota informacije zelo nizka, to drugim ljudem v okolici ne škodi, je pa slabo za posameznika, ker ima porušeno ravnotežje, vendar njegova bolezen drugim ljudem ne ustvarja entitet. Če ima oseba porušeno astralno telo, je skoraj gotovo prešibka za okolje, v katerem živi. Lahko pa izmerimo, da je astralno telo v ravnotežju, vendar je porušeno čustveno telo. Lahko so porušena kar vsa nižja duhovna telesa (eterično, čustveno, mentalno in astralno). Prav tako lahko izmerimo, da je oseba uravnotežena v vseh telesih.

Kaj točno pomeni posamezna meritev je treba oceniti z logično presojo in če kljub temu ne vemo, se je treba učiti. Če pa je tale kratek tečaj radiestezije v tem trenutku morda prezahteven, zaradi tega ni treba obupati. Tudi če obvladamo samo nekaj od tega je že dobro, saj vsako znanje bogati naše življenje.

Pri merjenju z radiestezijsko metodo pa se največ naučimo, če vadimo, zato je najbolje če merimo in spoznavamo naprej.

PRILOGE, MATRICE

 

DUHOVNI SVETOVI
Meri se iz območja elipse

 

2D OSREDOTOČENOST MOČI

 

PROSTORSKA OSREDOTOČENOST MOČI
Meri se iz spodnjega oglišča. Pokaže na kakovost zračne moči v sistemu.

 

ČASOVNA OSREDOTOČENOST MOČI
Meri se iz spodnjega oglišča. Pokaže na ugoden razplet dogodkov.

 

GOSTOTA INFORMACIJE
Fizično telo in duhovna telesa. Normala je več kot 3.

 

MATRICA MOČI – PODZEMLJE, ZEMLJA
Meri se iz sešišča X. Podzemlje do 5

 

MATRICA MOČI – OBMOČJE OBLAKOV
Meri se iz spodnjega oglišča

 

MATRICA MOČI – PODSVET
Meri se iz središča spodnjega kroga

 

MATRICA MOČI DO VMESNEGA SVETA
Meri se iz spodnje narisane točke

 

ODLOČITVE SVOBODNE VOLJE
Sovraštvo kot zavračanje, ljubezen kot sprejemanje.
Pri izbiri “sovraštvo” terapije ne bodo uspešne.

 

UNIVERZALNA MATRICA
Meri se iz središča večje spirale

 

KATERA MOČ PREVLADUJE

 

Zadnja sprememba: avgust 2019.