TET-RA-7

Regulator biopolja

Oblika izdelka je bila povzeta po arheološki najdbi – staroegipčanskem hieroglifu, ki se imenuje Tet-ra. Izdelek ima dovolj moči, da lahko reciklira elektrosmog, ki izvira od visokofrekvenčnih baznih postaj. Prav tako reciklira tudi vse ostale motnje, ki izvirajo iz geoloških posebnosti zemljišča. Iz območja delovanja odstrani negativne čustvene in mentalne zapise, deluje na vsaki lokaciji. Namenjen je za uravnavanje biopolja v stanovanjskih hišah, v posebnih primerih, ko se ugotovi, da je porušeno ravnotežje zaradi manjka ali motenj v vodni moči. To se ugotovi z analizo biopolja v hiši in pri ljudeh, ki tam živijo. Izdelek nima polja, ki se širi v prostor, ker je narejen tako, da se povezuje s hišnimi vogali, s katerimi tvori tročane. Naprava, ki regulira biopolje tako postane kar cela hiša. Če izdelek še ni porabil celotne moči, se hiša poveže z vogali sosednjih hiš in še tam uravnava biopolje. Izdelek je narejen iz inoxa, ima premer 50 mm, višina je 181 mm, teža pa je 1,5 kg.

Izdelek Tet-ra-7 ni v prosti prodaji, ker ga je treba instalirati samo tam, kjer se ugotovi motnje vodne moči. To pomeni, da je v objektu vodne moči premalo ali da imajo ljudje, ki živijo v hiši prav to moč napačno uravnoteženo. Polje, ki se vrti v desno, ljudsko izročilo imenuje vodno moč. V hiši mora biti razmerje med ognjeno, vodno in zračno močjo 1:2:4. Če je vodne moči mnogo manj, se instalira izdelek TET-RA-7.

Naprava ima dve funkciji, osebam, ki imajo razglašeno vodno moč pomaga k uglasitvi lastnega polja in hkrati uglasi še celotni objekt, stanovanjsko hišo, v kateri živijo ljudje. Na lokaciji generira uglašeno moč, ki je sestavljena iz njegove lastne instalirane moči, ki je bila vgrajena pri izdelavi, vendar ji doda še moč, ki jo je prispevala entropija območja, na primer elektrosmog iz visokofrekvenčnih anten. Tet-ra-7 tako dobesedno reciklira elektrosmog in ga naredi koristnega za ljudi, ker ga prišteje k skupni moči. Moč v biopolju pa je duhovna kategorija in za ljudi je najbolje, če živijo na območju s čim večjo močjo. Ta moč polagoma preide v človeka in mu tako vsestransko pomaga, saj se duhovna moč širi tudi v fizično telo.

Izdelek učinkuje samo na območju stanovanjskega objekta. Njegova moč pa je tolikšna, da lahko postavi ravnotežje v zelo velikem objektu, tudi v stolpnici. Če pa izdelek postavimo na prosto, v naravo ali pred hišo učinkuje enako kot vodna točka v tročanu, kot je poznano iz naše kulturne dediščine.

Elektromagnetna sevanja lahko škodujejo ljudem s spremembo fizikalnih lastnosti tkiva v neposredni bližini izvora, kar se lahko izmeri s fizikalnimi instrumenti in zaradi povečane entropije v biopolju, to pa se lahko izmeri z radiestezijsko metodo. Škodljivi učinki zaradi spremembe fizikalnih lastnosti tkiva se pokažejo takoj, zaradi povečane entropije v biopolju pa šele po nekaj letih izpostavljenosti, vendar se ti učinki širijo v prostor na sto do petstokrat večje razdalje.

Elektromagnetni izvori morajo biti instalirani tako, da so odmaknjeni od ljudi, zato praviloma ne prihaja do sprememb fizikalnih lastnosti tkiva. Ljudje so ogroženi predvsem zaradi povečane entropije v biopolju na večjih razdaljah okrog elektromagnetnih izvorov. Regulatorji biopolja ne ščitijo ljudi, če se nahajajo v neposredni bližini izvora, ki na primer pregreva tkivo, ščitijo jih pred povečano entropijo v biopolju.

Izdelek ne izbriše elektromagnetnega signala, ki služi za komunikacijo ali za pogon električne naprave. Nevtralizira le škodljivi učinek tega signala na ljudi, ki bi se pokazal šele po večletni izpostavljenosti.

Izdelka ni treba izklapljati in ga tudi ni mogoče izklopiti na noben način razen v primeru, če ga položimo na sliko njegovega polja moči – kodno jedro, ki je prikazano na sliki 1. Če izdelek položimo na to sliko, izklopi njegovo funkcijo in spet prične učinkovati takoj, ko ga odmaknemo iz nje. Izdelek položimo na sliko v pokončnem položaju, slika pa leži na mizi. Ko izdelek učinkuje mora biti oddaljen od slike vsaj za 30 cm. Oblika tega polja je  podobna stenskim slikam arheoloških eksponatov v minojski palači – Knossos na Kreti, starost okrog 3.450 let. Izdelek ima neomejen rok trajanja in je zaščiten na Patentnem uradu Republike Slovenije.

Slika 2:
Kodno jedro – slika za izklop izdelka.

Zadnja sprememba: september 2019.