TET-RA-5

Regulator biopolja

Oblika izdelka je bila povzeta po arheološki najdbi – staroegipčanskem hieroglifu, ki se imenuje Tet-ra. Polje izdelka ima dovolj moči, da lahko reciklira elektrosmog, ki izvira od visokofrekvenčnih baznih postaj. Prav tako reciklira tudi vse ostale motnje, ki izvirajo iz geoloških posebnosti zemljišča. Iz območja delovanja odstrani negativne čustvene in mentalne zapise.

Izdelek deluje na vsaki lokaciji, vendar ima najboljše učinke, če ga postavimo v severni del objekta. Namenjen je za uravnavanje biopolja v stanovanjskih hišah in v poslovnih objektih. Učinkuje v premeru 100 metrov, če je postavljen na ravnino brez stavb. Znotraj stavbe pa lahko učinkuje tudi dlje, ker se poveže z vogali objekta, s katerimi tvori tročane. Premer izdelka je 50 mm, višina 141 mm, teža pa okrog 1 kg.

Elektromagnetna sevanja lahko škodujejo ljudem s spremembo fizikalnih lastnosti tkiva v neposredni bližini izvora, kar se lahko izmeri s fizikalnimi instrumenti in zaradi povečane entropije v biopolju, to pa se lahko izmeri z radiestezijsko metodo.

Škodljivi učinki zaradi spremembe fizikalnih lastnosti tkiva se pokažejo takoj, zaradi povečane entropije v biopolju pa šele po nekaj letih izpostavljenosti, vendar se ti učinki širijo v prostor na sto do petstokrat večje razdalje.

Elektromagnetni izvori morajo biti instalirani tako, da so odmaknjeni od ljudi, zato praviloma ne prihaja do sprememb fizikalnih lastnosti tkiva. Ljudje so ogroženi predvsem zaradi povečane entropije v biopolju na večjih razdaljah okrog elektromagnetnih izvorov. Regulatorji biopolja ne ščitijo ljudi, če se nahajajo v neposredni bližini izvora, ki na primer pregreva tkivo, ščitijo jih pred povečano entropijo v biopolju.

Izdelek ne izbriše elektromagnetnega signala, ki služi za komunikacijo ali za pogon električne naprave. Nevtralizira le škodljivi učinek tega signala na ljudi, ki bi se pokazal šele po večletni izpostavljenosti.

Če se počutimo slabo, ali tudi preventivno, lahko postavimo boljše ravnotežje v telesu tako, da izdelek stisnemo v dlan in naročimo: »postavi mi popolno ravnotežje«! Držimo približno eno minuto. Tak ukaz je dobro občasno ponoviti, morda vsakih 14 dni. Pride do hitrejšega uravnavanja moči.

Izdelek je narejen iz medenine, ki je prevlečena s tenkim slojem laka. Zaradi površinske oksidacije sčasoma kljub temu potemni, kar pa ne vpliva na učinkovanje izdelka.

NAJBOLJŠA LOKACIJA NAPRAVE V HIŠI

Izdelek učinkuje na vseh lokacijah in v vseh pozicijah, vendar postavi najboljše ravnotežje le v primeru, če je postavljen na pravo mesto v hiši, glede na smeri neba. Na sliki 1 je prikazana pravilna postavitev regulatorja biopolja.

Slika 1: Primera lokacije izdelka v hiši, glede na njeno orientacijo po smereh neba. Na levi risbi , če sta steni hiše orientirani v smeri S – J. Na desni risbi, če je vogal hiše vsmerjen proti severu.

Če vogale hiše povežemo z namišljeno črto dobimo štiri trikotnike. V primeru, če so zunanji zidovi hiše orientirani približno v smeri S – J se postavi napravo v severni trikotnik. Če pa je hiša orientirana približno v smeri S – J po diagonali, se postavi napravo v S – V del hiše, tako kot je narisano na risbi. Krogec na šrafirani površini predstavlja lokacijo regulatorja, ni nujno, da mora biti ravno na sredini označenega trikotnika, lahko je kjerkoli v trikotniku, tam kjer je prostor za postavitev, vendar ne sme biti na diagonalah. Izdelek učinkuje enako dobro tudi če leži na površini, vendar je lepše, če je postavljen pokonci.

Regulator biopolja Tet-ra-5 praviloma postavi popolno ravnotežje skoraj v vsaki hiši, vendar če je ravnotežje že v izhodišču močno porušeno, tega ne zmore. V takem primeru so na razpolago močnejše naprave, na primer Oka.

IZKLOP IZDELKA

Izdelka ni treba izklapljati in ga tudi ni mogoče izklopiti na noben način razen v primeru, če ga položimo na sliko njegovega polja moči – kodno jedro, ki je prikazano na sliki 2. Če izdelek položimo na to sliko, izklopi njegovo funkcijo in spet prične učinkovati takoj, ko ga odmaknemo iz nje. Izdelek položimo na sliko v pokončnem položaju, slika pa leži na mizi. Ko izdelek učinkuje mora biti oddaljen od slike slike vsaj za 30 cm.

Oblika tega polja je podobna stenskim slikam arheoloških eksponatov v minojski palači – Knossos na Kreti, starost okrog 3.450 let. Rok trajanja je neomejen. Izdelek je zaščiten na Patentnem uradu Republike Slovenije.

Slika 2:
Kodno jedro – slika za izklop izdelka.

Zadnja sprememba: september 2019.