NIHALO, BIOPOLJE, RADIESTEZIJA

Nihalo je radiestezijsko orodje za merjenje lastnosti biopolja. Poleg nihala se uporabljajo še matrice, to so skice, narisane tako, da se ujemajo z vsebino, ki se jo meri. Vse matrice, kot priloga tega sestavka, so bile izdelane v našem podjetju Raziskave biopolja Franc Šturm. Lastnosti biopolja so nekoč merili drugače, vendar se tehnologija spreminja, zdajšnji način se je pokazal kot najbolj učinkovit.

Za vse postopke in znanje, ki ga potrebujemo pri merjenju lastnosti biopolja, se je uveljavil izraz radiestezija. Nihalo in matrice so le tehnološki pripomočki za merjenje, brez človeka zanesljivo ne bi izmerili prav nič. Človek mora držati nihalo v roki in uporabljati matrice, če naredi vse prav, bo želeno tudi izmeril. Torej, poglavitno orodje pri merjenju je človek.

Biopolje in njegove lastnosti so nesnovna duhovna vsebina. Uradna znanost še vedno ne priznava biopolja, ker ga ne zna izmeriti. Tudi na tem področju bo prišlo do velikih sprememb, saj razvijamo metodo za merjenje biopolja s pomočjo zvoka, zvok pa sodi v klasično fiziko. Biopolje že zdaj lahko merimo z akustičnimi instrumenti, vendar se bomo v tem sestavku omejili le na merjenje s človeškim telesom, kot rečemo, če hočemo malo poenostaviti. Biopolje se res meri s telesom, vendar ne s fizičnim, merimo ga z duhovnim telesom. Duhovno telo pa je odvisno od duhovnega stanja ali duhovne moči.

S pomočjo radiestezije lahko izmerimo vse lastnosti biopolja ali vsa duhovna stanja, kar je isto, če jih le poznamo, če vemo, da obstajajo. Če merimo z duhovnim telesom, potem bo oseba z nizko duhovno močjo izmerila drugače kot tista z visoko, saj so razlike med duhovnimi močmi neverjetno velike. Človek lahko meri le to kar razume in pozna, kar ve, da obstaja. Če človek sploh ne ve, kaj je tisto, kar meri, ne bo izmeril nič, ali pa bo rezultat meritve napačen.

V naravi najdemo območja in predmete z različno duhovno močjo. Če ima biopolje veliko večjo duhovno moč od človeka, ki ga skuša izmeriti, mu ga ne bo uspelo pravilno izmeriti, ker s svojim duhovnim stanjem njegove moči ne bo zaznal, je ne bo dosegel. Praksa je pokazala, da človek lahko pravilno izmeri le stanja z nižjo ali morda še stanja z malenkost višjo duhovno močjo od njegove.

Kdor hoče meriti visoke moči, mora imeti visoko duhovno moč. Z radiestezijo je podobno kot z glasbo in likovno umetnostjo: če ni posluha ali nadarjenosti, jih nima smisla študirati. Ne vem, kako je pozneje, ali je mogoče posluh in nadarjenost izuriti, vem pa, kako je z duhovno močjo. Človek lahko okrepi svojo duhovno moč, pa ne zato, da bi lahko meril, ampak je visoka duhovna moč nujno potrebna, da bi človek ohranil svoje zdravje in življenje v današnjem okolju in na tem planetu.

»Radiestezija po starem« je iskala škodljiva mesta v naravi in določala ukrepe za zaščito pred škodljivim sevanjem, podzemnimi vodnimi tokovi, radioaktivnostjo iz naravnega ozadja, globalnimi mrežami, elektromagnetnim sevanjem, premočnimi geomantičnimi točkami, uroki, elementali in entitetami. Vse se je izkazalo za škodljivo, vendar si bolj natančno oglejmo, kaj to vse je. Vse našteto so naravni pojavi, so lastnosti narave ali pa lastnosti ljudi. Če človeku škoduje narava in če mu škodujejo človeške lastnosti, potem takšen človek ni prilagojen okolju, je tako, kot da ne bi bil s tega planeta.

Poudariti je treba, da nobena lastnost narave naravi ne škoduje. Narava oblikuje okolje − vse njene rešitve so prave. Narava zna kar sama obnoviti ravnotežje, ima silno veliko moč. Človek ne more uničiti narave, lahko uniči le svoje bivalno okolje, in to do tolikšne mere, da lahko v njem umre, toda narava se ne bo nikoli pokončala. Človek, ki je del narave, bi moral v njej preživeti tako, da mu ne bi povzročala bolezni.

Tak pristop k zdravju in dobremu počutju so ljudje poznali že od nekdaj. Najdbe in raziskave kažejo, da so naši predniki že v daljni preteklosti gradili naravne sisteme v katerih so živeli. Biopolje pa so merili z zvokom. Mogoče je bila piščal iz kosti jamskega medveda, stara šestdeset tisoč let, ki so jo našli v Divjih babah, namenjena prav merjenju biopolja. Pavle MedveščekKlančar je zapisal izročilo, da so v Posočju pred sto in več leti uporabljali piščal, narejeno iz žgane gline − kabrco. Uporabljali so jo dehnarji – duhovni vodje starovercev, ki pa takšnih piščali niso uporabljali za zabavno igranje nanje, temveč v druge namene, kot so Medveščku povedali ljudje, ki so mu prenesli ta izročila.

Prevladuje mnenje, da biopolja ni mogoče meriti s fizikalnimi pripomočki, vendar to ne drži. Zvok in biopolje sta komplementarna, vedeta se po enakem fizikalnem vzorcu. Fizikalne pojave, ki jih poznamo v akustiki, najdemo tudi v biopolju. Če s primernim glasbilom igramo vedno isti ton na različnih lokacijah na zemljišču, se bo zvok spreminjal glede na lastnosti biopolja na merjeni lokaciji. Ne bo se spreminjal osnovni ton, spreminjala pa se bo njegova barvitost, živost. Živost pa dajejo glasbi višji harmoniki, to so nihanja, nanizana na osnovne tone.

Biopolje bi torej lahko merili posredno, z akustičnimi instrumenti. Spremembe zvoka so tolikšne, da jih zlahka zazna šolano glasbenikovo uho, zazna pa jih tudi mikrofon, ki je fizikalni pripomoček, in se ga v ta namen poveže z osciloskopom.

NIHALO KAPLJICA

Izdelali smo nihalo Kapljica, ki se takoj poveže z našimi mislimi, zato je zelo odzivno, se hitreje odziva in daje bolj natančne rezultate. Pri delu s tem nihalom porabimo manj energije, pravzaprav njegova moč celo polni naš energijski sistem. To je dobro za začetnike, saj se nihalo začne odzivati takoj, pa tudi pri merjenju se ljudje ne utrudijo. Izdelek je priročen tudi za poznavalce, ki bodo takoj opazili izrazitejši signal, ki se pojavi takoj po postavljenem vprašanju, kar je znamenje, da bo odgovor pravilen.

Skrivnost večje odzivnosti nihala je v njegovi obliki, ki natančno posnema obliko kodnega jedra, in v informacijah, vgrajenih v mikrostrukturo zlitine. V njej so informacije našega najboljšega regulatorja biopolja, kamor so bile vtisnjene med tekočo fazo snovi, zato je zapis trajen. Obdržal se bo toliko časa kot kovina, iz katere je narejeno nihalo. Takšen način izdelovanja nihal je poznala že civilizacija v starem Egiptu, kjer so jih izdelovali iz poldragih kamnov. V ta namen so uporabljali minerale z visoko in osredotočeno močjo.

Če je v biopolju visoka moč, je tako polje odprto za pretok izvornih informacij, zato ima intelekt in je mogoče z njim komunicirati. Nihalo Kapljica so stalno odprta vrata za pretok izvornih informacij.

NAVODILA ZA UPORABO NIHALA

Nihalo ima vijak za fiksiranje vrvice, če se vrvica raztrga ali zavozla, jo lahko zamenjate tako, da odvijete vijak, na novi vrvici pa naredite voze in vrvico znova pretaknete skozi luknjo v vijaku. Natančno 10 cm nad glavo vijaka, naredite še en vozel za držanje nihala. Tam je vrvica ravno prav dolga, vsakič ko jo primete pri vozlu, že imate pravo dolžino.

Pri delu z nihalom mora biti vrvica skrita v dlani. Uporabljati je treba samo črne bombažne vrvice, debele 1 mm. Celotna dolžina vrvice je 24 cm. Če bi v nihalo vgradili sintetično vrvico svetlejše barve, bi sicer delovalo, vendar slabše. Kolobar v obliki torusa na koncu vrvice ne vpliva na delovanje nihala. Ko nihalo uporabljate, ta kolobar lahko nataknete na mezinec, kar je zelo pripravno, saj vam tako ne more pasti iz rok.

Ko delate z nihalom, ne smete prekrižati rok ali nog. Obe stopali morata biti na tleh. Nihalo s palcem in kazalcem držite na vozlu vrvice, zapestje je obrnjeno navzdol, ostali prsti pa so skrčeni. Roka mora biti v zraku, komolec ne sme biti oprt na mizo. Vrvico držite narahlo, mišice na roki ne smejo biti napete, morate biti sproščeni.

ZAČETNE VAJE ZA DELO Z NIHALOM

Na papir narišite črto dolgo približno 5 cm in konico nihala usmerite na sredino črte. Nihalo držite pri miru in nato mu v mislih ukažite, naj začne nihati natančno po črti. Ne obupajte, če vam to ne bo takoj uspelo. Pri tem pazite, da nihala ne boste nehote zanihali. Ne smete zanihati z roko, da bi nihalo začelo nihati. Roko držite pri miru in nihalu samo v mislih ukažite, naj zaniha. Morali se boste naučiti razlikovati, kaj naredi roka, ko ji ukažemo, naj se premakne, in kaj naredi, ko miselno ukažemo nihalu naj zaniha. Ko bo nihalo zanihalo, se bo to zgodilo zato, ker je zanihala vaša roka, vendar je pomembno, da je niste sami premaknili namenoma, ampak je začelo nihalo nihati, ker ste mu to ukazali miselno. Če vam ta vaja uspe, potem vam bo uspelo obvladati vso umetnost radiestezije, če boste le hoteli.

Sledi naslednja vaja: Ko vam nihalo niha po črti, ki ste jo narisali na papir, mu v mislih ukažite, naj se ustavi, vendar pazite, ne smete ga ustaviti ročno, ukažite mu samo z mislimi in nihalo bo nehalo nihati, čez čas bo negibno.

Pri zadnji vaji se bo treba z nihalom dogovoriti za način sporazumevanja. Ko prakticiramo radiestezijo, lahko delamo z matricami ali z zastavljanjem vprašanj. Nihalo lahko odgovori z »da« ali z »ne«. Ker ne vemo, kaj je za nihalo »da«, se bo treba to z njim dogovoriti. Kako to naredimo? Primemo nihalo, ga umirimo, da ne niha, in rečemo: »Da« naj vedno pomeni vrtenje v desno. Pri tem nihalu miselno ukažemo, naj se vrti v desno, in v mislih tudi potrdimo, da to pomeni »da«. Postopek ponovimo za »ne«, ki pomeni vrtenje v levo. Odtlej bo vrtenje nihala v desno zmeraj pomenilo »da«, vrtenje v levo pa »ne«.

KAKO SPRAŠUJEMO

Vprašanje moramo vedno zastaviti jasno in nedvoumno in ga oblikovati tako, da dobimo tudi jasen in nedvoumen odgovor. Ko zastavimo vprašanje, se moramo naučiti, da v mislih ne navijamo za pozitiven ali negativen odgovor. To je zelo pomembno, kajti, če v mislih navijamo za na primer pozitiven odgovor, bo takšen odgovor pokazalo tudi nihalo. Zgodilo se bo tako kot pri vaji za dogovor z nihalom o smeri vrtenja, zavrtelo se bo kakor bomo hoteli.

Včasih so rekli, da je treba pri delu z nihalom »izprazniti« glavo in izklopiti vse želje, kar pa je zelo težko. Sistem lažje prelisičimo tako, da v glavi ohranjamo samo misel: pričakujem odgovor na postavljeno vprašanje. Ta misel je navsezadnje zelo logična, saj odgovora ne poznamo, sicer ga ne bi iskali, torej »pričakujem odgovor«. Nihalo bo z načinom vrtenja ali z odklonom na matrici izbralo odgovor. Seveda nihalo ne izbira ničesar. Odgovor je v naši podzavesti ali v naših duhovnih telesih, nihalo ga samo pokaže, in ker ne zna govoriti, ga lahko pokaže le z načinom vrtenja ali odklonom na matrici.

V začetku je najbolje izvajati vaje, pri katerih odgovor skoraj že poznamo, na primer, skušajmo ugotoviti sevanje vodnega toka. V naravi poiščemo studenec. Voda, ki priteka iz zemlje, vsekakor izvira iz studenca, najpogosteje je ta nad krajem, kjer merimo.

V roko vzamemo nihalo in si v glavi izoblikujemo sliko vode, ki teče pod zemljo, saj tudi zanesljivo teče, ker vidimo studenec. Sledi vprašanje: »Ali tukaj seva vodni tok?« Pri tem prosto roko, v kateri nimamo nihala, držimo nad zemljiščem z dlanjo navzdol, in v mislih dopolnimo, da se vprašanje nanaša na območje pod dlanjo. Počasi se pomikamo okoli studenca in ves čas ponavljamo vprašanje ali mislimo nanj. Opazili bomo, da na enem predelu okoli studenca dobimo pozitiven odgovor, na drugem pa negativen.

Vodni tok ima natančno tolikšno širino kot območje, kjer smo zaznali vrtenje nihala v desno. Naš energijski sistem si je zapomnil sevanje vodnega toka in tako lahko odtlej to sevanje ugotavljamo tudi tam, kjer vode sploh ni videti.

OSREDOTOČENOST MOČI V AVRI

Merjenje z nihalom tako, da sta mogoča le odgovora »da« ali »ne«, ni najbolj posrečena rešitev, saj je verjetnost napake večja. Da bi jo zmanjšali, uporabljamo matrice, ki so zasnovane tako, da omogočajo tudi odgovore, ki so nekje vmes. Vse matrice, ki so predstavljene v tem tekstu so bile oblikovane v našem podjetju.

Vsaka stvar v naravi ima biopolje, vsako biopolje pa ima svojo moč. Biopolje okoli človeka imenujemo avra. Ko je človek zdrav, so vse lastnosti njegove avre uglašene pravilno, in takrat je njegovo polje osredotočeno. Če je človek bolan, so njegovi sistemi razglašeni. Ta izraz je sicer bolj primeren za opisovanje uglašenosti glasbil, zato raje rečemo, da ima bolan človek razpršeno polje.

Za začetek je najbolje, da matrico 2D OSREDOTOČENOST MOČI, ki jo najdete v prilogi preizkusite na podoben način, kot pri vaji z vodnim tokom. Poiščite bolnika z že znano diagnozo. Tu gre sicer za osebne podatke, s katerimi ne smemo razpolagati, vendar jih tudi nihče ne bo iskal v zdravstvenih zavodih, temveč bo primerno osebo poiskal kar med sorodniki in prijatelji, saj žal vsakdo pozna koga, ki je bolan.

Radiestezija seveda ni veda, ki meri že izmerjene stvari. Tako pristopamo le, ko se radiestezije še učimo, da naše duhovno telo dobi občutek za različne vsebine. Konico nihala torej postavimo v spodnjo točko na matrici. Pri tem moramo vedeti, da ima zdrav človek osredotočeno moč, bolan pa razpršeno. Če nihalo ne pokaže v smer osredotočeno – 100 %, pomeni, da je s tem človekom nekaj narobe. Ni nujno, da se njegova bolezen izraža na fizični ravni, vendar takšen odgovor kaže, da je pri njem porušeno ravnotežje vsaj v duhovnem telesu.

Nihalo lahko pokaže različne stopnje porušenosti. Če na primer pokaže na vrednost 20, pomeni, da je duhovno telo osredotočeno samo 20 %, duhovna moč pa je razglašena 80 %. Če smo na matrici za merjenje osredotočenosti moči izmerili, da je z osebo nekaj narobe, raziskujemo naprej, saj želimo pomagati. Ugotoviti je treba, kje je motnja, razumeti, zakaj je motnja prav tam, kaj jo povzroča in kako jo odpravimo. Torej nadaljujemo po korakih.

NESNOVNA TELESA

Že prej smo rekli, da je avra biopolje okoli telesa. To biopolje ni enoznačno, to je struktura, ki je zgrajena tako kot naše vesolje. Vsebuje vsaj deset prostorskih dimenzij in čas. Vse pa so na istem mestu. Avra je po vsej verjetnosti temna snov, kot jo poznamo iz kozmologije.

Človek ima fizično telo in duhovna telesa, ki niso iz snovi, ki jo lahko vidimo in merimo s fizikalnimi pripomočki. Pri radiesteziji merimo s svojimi telesi, torej s fizičnim telesom in z vsemi nesnovnimi telesi. Če človek nima razvitih nesnovnih teles, z njimi ne more meriti oziroma lahko meri le s tistim, kar ima na voljo.

V materialnem svetu je težko prikazati kompleksno zgradbo nesnovnega sveta, zato si pomagamo na različne načine, da si nesnovno laže predstavljamo. Zdravilka, znanstvenica in nekdanja uslužbenka NASE Barbara Ann Brenan je v svoji knjigi Hands of light (Roke svetlobe), avro razdelila na sedem slojev, kot čebulo, čeprav v resnici sploh ni ostrih prehodov iz enega stanja v naslednje stanje. Njena razdelitev se ujema z najnovejšimi dognanji iz fizike v skladu s teorijo strun, ki opisuje zgradbo vesolja in je trenutno še najbolj uporabna. Prikazana je na sliki 1.

Slika 1: Razdelitev slojev avre, kot jo pojmuje Barbara Ann Brenan.

 Barbara Brennan je ugotovila, da imamo poleg tridimenzionalnega fizičnega telesa vsaj še sedem energijskih teles − sedem plasti avre: eterično telo, čustveno telo, mentalno telo, astralno telo, eterično matrico, božansko telo in izvorno (kavzalno) telo.

V BIOPOLJU STA SKRITA POLJE MOČI IN INFORMACIJSKO POLJE

Vsako biopolje ima določeno moč. Avra mora imeti dovolj moči, da se človek lahko umesti v svoje okolje in se v njem dobro počuti. Poleg moči ima avra tudi informacijsko polje, kjer so navodila oziroma program za delovanje fizičnega telesa in nesnovnih teles. Ko na matrici izmerimo osredotočenost moči, izmerimo tudi surovo moč v biopolju, ki pokaže na umestitev človeka v naravno okolje. V biopolju so vse stvari med seboj povezane, zato tudi surova moč vpliva na informacijsko polje.

Teorija informacije nedvomno sodi med mlajše veje matematike, stara je približno 70 let. Razvili so jo za potrebe telekomunikacij, vendar se je pozneje izkazalo, da je uporabna še na številnih drugih področjih, tudi pri raziskavah biopolja.

Po najnovejših spoznanjih biologije obdaja naše celice informacijsko polje. Oskrbuje jih z informacijami, nujnimi za njihovo delovanje. Med lastnostmi informacijskega polja, ki jih lahko merimo z radiestezijsko metodo, so: čistost informacije, motnja informacije, jakost informacije, količina informacije, gostota informacije in razpršenost informacije. Vse te lastnosti je mogoče izmeriti kar z merjenjem avre.

Čistost informacije poveča osredotočenost moči v biopolju, motnja informacije povzroči razpršenost moči, jakost informacije omogoča stabilnost biopolja, količina informacije pa se povečuje z naraščajočo močjo v biopolju.

Gostota informacije se zmanjšuje, ko se začne rušiti ravnotežje v fizičnem telesu in duhovnih telesih. V prilogi lahko poiščete matrico GOSTOTA INFORMACIJE. Izmerjene lastnosti nam dajo podatke o ogroženosti in zdravju fizičnega telesa in nesnovnih teles.

Z matrico za merjenje gostote informacije merimo tako, da konico nihala postavimo v središče, iz katerega izhajajo vse črte. Ko merimo, si v mislih ponavljamo: zgoščena informacija − uravnoteženo delovanje telesa, razredčena informacija −  biopolje izgublja moč in ravnotežje. Matrica je narejena tako, da pokaže normalno ravnotežje v telesu pri vrednosti večji od 3. Pri vrednosti manjši od 3, pa je ravnotežje porušeno.

Meritev gostote informacije fizičnega telesa: Če nihalo pokaže samo nekaj manj kot 3, še ni kritično, človek je lahko le utrujen. Če pokaže manj kot 1, bo zdravnik verjetno že lahko postavil diagnozo.

Meritev gostote informacije eteričnega telesa: Razkrije nam zdravje fizičnega telesa. Pri merjenju si moramo predstavljati eterično telo, to je prvi, eterični sloj avre. Najlaže si ga predstavljamo kot sloj, ki je neposredno povezan z zdravstvenim stanjem v fizičnem telesu. Za zdravstveno stanje v mejah normale mora biti gostota informacije večja kot 3. Nihalo lahko pokaže tudi čez lestvico, torej več od vrednosti MAX. To pomeni, da je zdravje še boljše. Če pokaže vrednost manj kot 0,5 obstaja možnost da je oseba bolna, ali pa je pod hudim stresom, vendar to ne velja za ljudi z duhovnim stanjem podzemlje, kjer so te vrednosti še manjše, pa človek nima fizične bolezni. O tem več v poglavju Duhovni svetovi. Če oseba uporablja dober regulator biopolja, nihalo ne bo pokazalo izvornega stanja, ampak že izboljšano stanje, saj tovrstne naprave izboljšujejo energijske lastnosti avre.

Meritev gostote informacije čustvenega telesa nam razkrije, ali je oseba pod čustvenim stresom. Čustveno telo si ni težko predstavljati, pomislimo le na čustva, in že lahko merimo gostoto informacije na čustveni ravni. Pri vseh meritvah na tej rozeti velja, da je stanje v mejah normale pri vrednostih večjih od 3. Če dobimo vrednost 0,5 pomeni, da je oseba zelo vznemirjena.

Meritev gostote informacije mentalnega telesa nam lahko razkrije, ali ima oseba težave z duševnim zdravjem. Pri merjenju si mentalno telo predstavljamo kot tisto, kjer so doma misli in zdrava pamet.  Če pokaže vrednost večjo od 3, je duševno zdravje v mejah normale, pri vrednostih nižjih od 3, so že navzoče lažje duševne motnje. Pri vrednosti 0,5 pa so težave tolikšne, da oseba potrebuje pomoč psihologa ali psihiatra. Opozorim, da se s to metodo nikomur ne postavlja diagnoze! To lahko naredi le zdravnik.

Meritev gostote informacije astralnega telesa nam razkrije, ali ima oseba entitete in moreče sanje, vendar le tedaj, če so vrednosti nižje od 3. V sanjah namreč razrešujemo napetosti, ki jih nismo razrešili v budnem stanju. Delo, ki ga opravimo na astralu, zmanjša zahtevnost dela v budnem stanju. Pri merjenju si astralno telo predstavljamo kot telo, kjer so doma sanje in duše. Več o entitetah lahko preberete na povezavi:

https://radiestezija-sturm.si/pdf/ENTITETE.pdf

Meritev gostote informacije na eterični matrici. Eterično matrico si lahko prestavljamo kot negativ eteričnega telesa. Duhovno telo se podeduje ob rojstvu. Če pokaže vrednost manjšo od 3, pomeni, da ima oseba določene motnje na fizičnem telesu že od rojstva. Če oseba izgubi kakšen ud, se prav tako lahko poškoduje peti sloj avre, in potem se pojavijo bolečine na manjkajočem delu telesa. Vrednosti nad 3 pomenijo, da je stanje merjenega telesa v mejah normale.

Meritev gostote informacije na božanskem telesu. To je kalup čustvenega telesa. Pokaže povezavo osebe s celoto, z vsem kar ga obdaja, ravnotežje z naravo in drugimi ljudmi. Če je vrednost višja od 3 pomeni, da oseba ljubi vsa bitja in življenje kot tako. Poškodbe tega telesa so lahko karmične, lahko pa jih povzročijo čustveno travmatični dogodki v mladosti. Božansko telo si lahko predstavljamo kot telo, s katerim smo povezani v ljubečo celoto z vsemi drugimi bitji in naravo.

Meritev gostote informacije na kavzalnem telesu. Pri merjenju si ga predstavljamo kot telo, kjer se kaže delovanje zakona vzroka in posledice. Poškodbe na tem telesu so lahko karmične in se pokažejo pri vrednostih manjših od 3. V tem primeru se pri osebi vrstijo neprijetni dogodki, in življenje ne poteka tako, kot si ga je človek zamislil. Kavzalno telo se lahko poškoduje tudi pri dogodkih, ki jih je oseba zagrešila v tem življenju, če jih prepozna kot moralno zavržne.

Fizično telo je še najmanj povezano z okolico, čeprav vemo, da je odvisno od nje. Eterično telo je že bolj vpeto v okolico, čustveno telo še bolj in tako naprej do kavzalnega telesa, ki je povezano s celotnim stvarstvom. Človek je s svojimi telesi več ali manj povezan s celotnim vesoljem, zato s pomočjo radiestezije prodre povsod, ker je tudi on s svojimi duhovnimi telesi povsod.

DUHOVNI SVETOVI

 Slika 2: Duhovni svetovi, kot so jih poznali naši predniki.

Duhovni svetovi so nesnovni. Če jih želimo opisati, da bi si jih laže predstavljali, jim moramo nadeti snovno obliko, jih »popredalčkati« in poimenovati. Naši predniki so jih raziskovali več tisočletij. Pavle Medvešček-Klančar je vsa ta dognanja zbral in zapisal v knjigi Iz nevidne strani neba, in v katalogu etnološke zbirke Pavla Medveščka 2, Staroverstvo in staroverci.

Posoški staroverci so duhovne svetove razdelili v tri skupine: spodnji svet, »kačji« svet in zgornji svet. Nad vsemi svetovi pa je peta moč, ki pomeni sklepno fazo duhovnega razvoja. Če povzamemo njihove ugotovitve in jih prikažemo v grafični obliki, ki je primerna za merjenje z radiestezijsko metodo, dobimo sliko 2. Matrica je v prilogi.

Matrico se uporabi tako, da se nastavi konico nihala v sredino kroga in se vpraša, »kakšno je duhovno stanje te osebe«, ali »kakšno je duhovno stanje tega prostora«? Vsakemu duhovnemu stanju lahko izmerimo gostoto informacije nesnovnih teles avre, kot je opisano v poglavju: V biopolju sta skrita polje moči in informacijsko polje.

Svetove si lahko predstavljamo kot območja z različno frekvenco ali pa kot območja z različnimi toni. Spodnji svet z najnižjo frekvenco ali najnižjim tonom, zgornji svet pa z visoko frekvenco, z visokim tonom. Vse to pa je le pripomoček za lažje razumevanje, čeravno tam ni niti elektromagnetnega niti zvočnega valovanja. »Kačji« svet pa je nekje vmes, vendar je gradnik ostalih dveh svetov, ker so samo v »kačjem« svetu pasovi energije, ki so jim naši predniki rekli »kačje črte«, ali skrajšano »kače«. Vsi naravni sistemi v »kačjem« svetu so med seboj povezani s »kačjimi« črtami, od tod njegovo ime. Namesto izraza naravni sistemi se uporabljata tudi izraza geomantija in sakralna geometrija.

«KAČJI SVET« JE TEMELJ ZA VSE DRUGE SVETOVE

Duhovnega stanja pa ne bomo mogli natančno izmeriti, če ne bomo vedeli kaj predstavlja, zato bomo opisali vsa duhovna stanja, ki so prikazana na matrici, najprej duhovna stanja kačjega sveta ki so podzemlje, zemlja in območje oblakov.

V našem zahodnem svetu prevladujejo ljudje z duhovno lokacijo »kačjega« sveta. To je svet z najšibkejšimi močmi.

ZEMLJA: Večina ljudi je na duhovni lokaciji zemlja. Imajo toliko energije, da jo je ravno dovolj za življenje. Če je takšno tudi duhovno stanje prostora, v katerem živijo, lahko v njem izmerimo naravne pojave, kot so elektromagnetno sevanje, vodni tokovi, radioaktivnost iz naravnega ozadja, Hartmanovo in druge mreže. Danes k naravnim pojavom štejemo tudi visokofrekvenčna sevanja 4G in 5G, ki šele prihaja.  Vse to ljudem škoduje, saj imajo vsi našteti naravni pojavi večjo moč kot oni sami.

Naša bivališča imajo obliko simbola. Kvadrat in pravokotnik sta namreč simbola. V simbolih pa se biopolje obnaša drugače kot zunaj. Če je bivališče neuravnoteženo, se v njem pojavijo pasovi energije, ki tečejo diagonalno od vogala do vogala, kot kaže slika 3. Te pasove so naši predniki imenovali »kačje črte«. Lahko so široke od nekaj deset centimetrov do pol metra ali več. Njihova moč pa je vsaj desetkrat večja od neuravnotežene moči izven kvadrata, torej zunaj hiše. Če je ležišče na taki lokaciji, to dolgoročno škodi zdravju. Če je v hiši več sob, se pojavijo »kače« v vsaki posebej, vendar so ožje in šibkejše od glavne, ki poteka čez diagonale objekta. Tudi vsaka kvadratna oblika, miza, postelja, ima svojo kačo, če prostor ni uravnotežen. V taki sobi so lahko še vsa druga sevanja, ki jih poznamo: elektrosmog, vodni tokovi, naravna radioaktivnost, Hartmanovi pasovi.

Uravnoteženost biopolja v hiši se izmeri z matrico 2D OSREDOTOČENOST MOČI. Ko je polje uravnoteženo pokaže nihalo na linijo, kjer piše OSREDOTOČENO. Vendar je v tem primeru polje osredotočeno le ploskovno, v vseh dvodimenzionalnih ravninah v hiši. Če meritev pokaže drugačno vrednost je polje v prostoru dvodimenzionalno razpršeno.

Slika 3: Struktura biopolja v neuravnoteženi sobi.

Če je soba prostorsko neuravnotežena, se pojavijo kačje črte po prostorskih diagonalah sobe oziroma kvadra. Povezujejo točke B-H in E-C, tudi točke A-G in D-F, to pa na sliki 4 ni vrisano zaradi večje preglednosti. Da bi se ljudje normalno počutili, morajo biti vse hiše prostorsko uravnotežene. Prostorsko uravnoteženost se meri na matrici PROSTORSKA URAVNOTEŽENOST MOČI, ki se nahaja v prilogi. Nihalo mora pokazati na OSREDOTOČENO, sicer prostor ni tridimenzionalno uravnotežen.

Bivalno okolje je za ljudi uravnoteženo, ko so v biopolju zastopane moči v naslednjem volumenskem razmerju: ogenj 1, voda 2, zrak 4. Znamenje zraka je prostorska komponenta. V razmerju ni bilo omenjeno znamenje zemlje, vendar se samodejno uravna na 1,5, ko sta ogenj in voda v ravnotežju.

Ko je polje uravnoteženo, v prostoru ni več kačjih črt, niti Hartmanovih pasov, prav tako ne izmerimo več nobenega od zgoraj naštetih naravnih pojavov, prostor preide v naslednje duhovno stanje, območje oblakov. Prav to posebnost lahko uporabimo za merjenje območja tročanov, več o tročanih v nadaljevanju. Zunaj v naravi na tla položimo kvadratasto desko in izmerimo, če ima kačje črte čez vogale. Če jih ni, pomeni, da se nahajamo na območju delujočega tročana.

Moč v  duhovnem stanju zemlja se meri na matrici moči PODZEMLJE, ZEMLJA, ki je v prilogi. Izmerimo jo v razponu od 5 do 1000.

PODZEMLJE: V tem duhovnem stanju so ljudje z duševnimi motnjami kot so anksioznost, depresija, bipolarne motnje in duševni bolniki s terapijo. Imajo premalo energije za življenje, so stalno utrujeni in ne prenesejo obremenitev. Pogosto nimajo občutka do narave in ljudi, za svoje cilje so jo pripravljeni uničiti, razkrajajo svojo družino in če je le mogoče tudi druge. Z alternativnimi metodami zdravljenja se jim zelo težko ali sploh ne more pomagati. Na pogled so taki ljudje čisto v redu, v družbo se lepo vključijo, tako da svojo vlogo v njej zaigrajo. Če merimo fizično, eterično, čustveno, mentalno in astralno telo dobimo zelo nizke vrednosti.

Če živijo ljudje z duhovnim stanjem podzemlje v območjih z višjimi duhovnimi stanji, jim to ne pomaga, ker tam pridobljeno ravnotežje sproti zrušijo s svojo svobodno voljo.

Če je to lastnost prostora, ima tak prostor zelo malo energije, zato srka energijo vsakemu, ki jo ima več. Čez vogale kvadratov tečejo kačje črte, vsi naravni pojavi učinkujejo škodljivo. Polje ni uravnoteženo niti 2D, niti prostorsko.

Moč v  duhovnem stanju podzemlje se meri na matrici moči PODZEMLJE, ZEMLJA, ki je v prilogi. Izmerimo jo v razponu od 0 do 5.

OBMOČJE OBLAKOV: Sem spadajo ljudje, ki imajo več energije kot jo rabijo za življenje. Z viškom energije ustvarjajo podjetja, izume, literarna dela, netijo revolucije, vodijo vojne pohode, skrbijo za družbeni in tehnološki napredek človeške vrste. Ta pojav je opisal ruski akademik Lev Gumiljov v svoji knjigi Od stare Rusije do ruskega imperija in ga je imenoval pasionarnost.

Po Gumiljovu napredek človeške vrste ni mogoč, če imajo ljudje samo toliko energije, da jo je ravno dovolj za življenje, zato se narava po ciklih, ki trajajo okrog 1500 let odloči in ustvari ljudi z viškom energije. Taki ljudje se pojavijo tudi prej, če živijo na območju, kjer stalno narašča jakost magnetnega polja Zemlje in potem poženejo razvoj družbe naprej v naslednjo vijačnico. Na ozemlju Slovenije se v tem času pojavlja čedalje več takih ljudi.

VSE KAR IMA MOČ IN SE NAHAJA V SIMBOLU VPLIVA NANJ

Če postavimo v naše bivališče, torej v kvadrat, ki je simbol karkoli takega, kar ima veliko moč, tudi če je to človek, s svojo močjo vpliva na biopolje bivališča.

Narava se včasih tudi malo poigra in ustvari ljudi, ki so v duhovnem stanju območja oblakov, vendar jih uglasi samo 2D. Če se to se izmeri na matrici Osredotočenost moči 2D, pokaže osredotočeno. Na matrici Prostorska osredotočenost moči pa pokaže razpršeno.

Taki ljudje imajo zelo veliko moč, se jo izmeri na matrici moči Območje oblakov. Ko se nahajajo v hiši s svojo lastno močjo razpršijo njeno energijo. Bivanje v taki hiši je zelo škodljivo za ostale člane družine, če so v duhovnem stanju Zemlja. 2D uglašene osebe imajo lahko vodno ali ognjeno moč. V obeh primerih je to škodljivo za ostale člane družine. Težavo se lahko reši z ustreznim regulatorjem biopolja, ki tako razglašene ljudi premakne za eno stopnjo naprej, v 3D.

Če doživi 2D uglašena oseba močan stres, se lahko premakne za eno stopničko nazaj, in postane 1D uglašena. Njena moč je večja od uglašenosti 2D. Izmeri pa se na matrici Osredotočenost moči 2D, kjer pokaže razpršeno na matrici Prostorska osredotočenost moči tudi pokaže razpršeno. Taki ljudje prav tako s svojo močjo razglasijo prostor v katerem živijo, vendar so bolj slabega zdravja in niso čustveni. Če se meri na matrici Gostota informacije, pokaže eterični kalup manj kot 3, božansko in kavzalno telo pa sta izklopljena, pokaže vrednost nič. Tudi takim osebam se lahko pomaga z ustreznim regulatorjem biopolja.

Če je oseba v duhovnem stanju Območje oblakov osredotočena 3D, na matrici 2D in 3D pokaže osredotočeno, ima zelo veliko moč, na prostor v katerem se nahaja pa s svojim telesom učinkuje tako, da ga osredotoči. Ko se taka oseba premika skozi naselje, se od njenega telesa do vogalov hiš v bližini vzpostavljajo kačje črte in tako osredotoči vse hiše v okolici.

TROČAN, NARAVNI SISTEM KAČJEGA SVETA

Če je človek bolan, je moč v njegovi avri razpršena, če je zdrav pa osredotočena. Če bi uporabili izraz iz fizike, bi razpršeni moči lahko rekli entropija, osredotočeni pa sintropija. Elektromagnetno sevanje in drugi naravni pojavi imajo razpršeno moč, ki je večja od duhovne moči človeka, ki sodi v duhovno lokacijo z opisom zemlja, zato mu vsi našteti naravni pojavi škodijo. Torej imamo ljudi, ki jim narava škodi, kar pa ni normalno.

V takšnih primerih so naši predniki znali pomagati. V pokrajino so vgradili naravne sisteme, ki so okrepili njeno moč. Najbolj pogosto so uporabili tročan. To je naravni sistem s tremi centri moči, ki so med seboj povezani s »kačjimi« črtami. Polje, ki nastane v takem naravnem sistemu, so naši predniki poimenovali tretja moč. Izraz ima vsebinski pomen, nanaša se na moč iz treh centrov.

Delovanje tročana najlaže razložimo, če gremo po vrsti. Na ravno podlago najprej postavimo samo en kamen. Njegova naravna lastnost je rotirajoča dinamična energija, ki se v tem primeru vrti v levo. Levosučni vrtinec imenujemo ognjena moč.

Ob njega postavimo še drug, približno enak kamen. Energijski vrtinec tega kamna se bo vrtel v desno, in ker bosta oba vrtinca v uprijemu, kot se dogaja pri zobatih kolesih, bo prvi poganjal drugega. Desnosučni vrtinec imenujemo vodna moč.

Če v ravno vrsto dodamo še tretji kamen, glej sliko 4, ni težko uganiti, da se bo njegov energijski vrtinec vrtel v levo, ker bo v uprijemu s sosednjim, ki se vrti v desno. Takšni sistemi so v naravi že postavljeni. Naši predniki so takšno postavitev skal imenovali truj.

Slika 4: Rotacija energijskih vrtincev pri kamnih postavljenih v vrsto.

Tročan pa naredimo tako, da tretji kamen namesto v vrsto postavimo v trikotnik, kot kaže slika 5. Če bi tako postavili tri zobata kolesa, bi se jim polomili zobje. Energija tretjega kamna se zato »ne more odločiti« ali bi bila v uprijemu z energijo prvega, ki se vrti v levo, ali z energijo drugega, ki se vrti v desno. Narava reši to težavo tako, da se energija tretjega kamna začne vrteti izmenično − približno dvanajst sekund se vrti v levo, nato dvanajst v desno in tako v nedogled. Izmenično vrtenje energije bomo imenovali zemeljska moč. Raziskovalci kulturne dediščine so našli izročilo o naravnih močeh v znamenju ognja, vode in zemlje, vendar niso uspeli dobiti podatkov o smeri vrtenja energije, zato smo k vsaki moči dodali smer vrtenja po lastni presoji.

Slika 5: Tročan.

Energija kamna z zemeljsko močjo se torej na vsakih dvanajst sekund neusklajeno vrti glede na energijo sosednjega. Enkrat nagaja kamnu z ognjeno močjo, naslednjič kamnu z vodno močjo. V kamen z zemeljsko močjo se je vgradila entropija. Ni se vgradila v kamen z vodno močjo, ker se ta moč neprenehoma vrti v desno, niti v kamen z ognjeno močjo, saj se ta stalno vrti v levo. V kamen z zemeljsko močjo je entropija vgrajena po naravnih zakonitostih. Tročan je torej naravni sistem, ki ne more delovati brez entropije. Entropija je njegov sestavni del, vendar takšen kot je, deluje zelo dobro. Skupna moč je približno stokrat večja od moči posameznega kamna, v prostor pa se širi osredotočeno polje, ki je lahko mnogo večje od velikosti trikotne postavitve.

Različne kulture so moči v znamenju ognja vode in zemlje ugotavljale po videzu posamezne stvari. Vodno moč ima vse, kar je votlo, nizko, črno, žensko, ognjeno moč pa vse, kar je polno, visoko in ozko, belo in moško. Torej ženska − jin, moški – jang. Opisov teh dveh sil je še veliko, vendar so vsi nenatančni, saj poskušajo z besedami opisati nesnovno. Če napolnimo steklenico z vodo in jo postavimo pokonci, bo imela ognjeno moč, če jo poležemo, pa vodno moč. Tudi opis z načinom vrtenja je pravilen samo do določene mere, saj velja le na naši zemljepisni širini. Okoli ekvatorja se omenjena vrtinca vrtita prav nasprotno. Sprememba se zgodi pri zemljepisni širini okoli 33 stopinj severno in južno.

Smer vrtenja vrtincev energije pa najlaže ugotavljamo z nihalom na lici mesta. V prilogi je matrica KATERA MOČ PREVLADUJE, na njej lahko izmerimo, katera moč prevladuje v stvareh ali v človekovi avri. Konico nihala nastavimo v spodnje sečišče črt. Vse vrste moči si lahko predstavljamo po zgornjem opisu in vprašamo: »Katera moč prevladuje pri tej osebi?«. Pri tem si v mislih nenehno ponavljamo: pričakujem odgovor. Nihalo bo pokazalo v določeno smer. Vrsto moči lahko izmerimo tudi predmetom, hribom, dolinam in pokrajini.

Tročani delujejo v območju »kačjega« sveta. Vso entropijo na območju njihovega učinkovanja in na duhovni poziciji »kačji« svet spremenijo v sintropijo, jo reciklirajo, saj so tudi sami v določeni meri narejeni iz entropije. Tročan mora imeti ravno prav entropije, podobno, kot mora biti v juhi ravno prav soli, šele takrat ima odličen okus. Narava vgradi ravno prav entropije samo tedaj, če ima vsak kamen posebej, še pred vgradnjo v sistem, osredotočeno energijsko polje, ali, povedano drugače, če pred vgradnjo v tročan noben kamen nima entropije.

Skalarno valovanje zaradi elektromagnetnega sevanja, vodni tokovi, radioaktivnost iz naravnega ozadja, Hartmanova in druge mreže na območju tročana izgubijo entropijo. Šibkim ljudem, ki živijo v tročanu, naravni pojavi več ne škodijo, in se zelo hitro okrepijo. Tročan jim podeli enako moč, kot jo ima sam, vendar ta moč pri človeku čez čas izzveni, če zapusti območje njegovega delovanja.

SPODNJI SVET

V naravi je mogoče generirati spodnji svet, vendar njegovo polje ne bo široko, zato ne bi bilo najbolj primerno za zaščito pred 5G. Spodnji svet lahko naredimo na vodni »kači«, tako da povečamo hitrost pretoka energije, glej sliko 6.

Slika 6: Portal v spodnji svet.

Zunaj območja vodne »kače« na levi in desni strani postavimo dve skali z močjo v znamenju ognja. V vodni »kači« bo začela teči energija po desni strani v smeri navzdol, po levi strani pa v nasprotni smeri. Obe ognjeni skali bosta imeli z vodno »kačo« usklajena vrtinca moči, zato se bo v vodni »kači« povečala hitrost pretoka energije. Ustvaril se bo portal v spodnji svet. Njegovo polje bo imelo obliko elipse, približno tako, kot je narisano na sliki 6.

Sredi vodne »kače« sta narisani puščici, ki tečeta v nasprotnih smereh, in sta si zelo blizu. Tam nastaja entropija, torej tudi portal v spodnji svet ne more delovati brez entropije. Portali v spodnji svet so ozki, saj so odvisni od širine vodne »kače«, ta je po navadi široka le nekaj metrov ali največ nekaj deset metrov. Vsi sistemi, ki učinkujejo v »kačjem« svetu, morajo biti opremljeni s takšnim portalom, sicer niso dovolj stabilni.

Ljudje, ki so na duhovni poziciji spodnjega sveta imajo veliko moč. Če se nahajajo v kvadratasti sobi vplivajo na lastnosti prostora. Od njihovega telesa se vzpostavijo »kače«, ki se povežejo do vogalov sobe. Te »kače« imajo duhovno območje podzemlje in so razpršene. Celotni prostor preide na pozicijo podzemlje, kar zelo škoduje vsem ljudem iz »kačjega sveta«, tistim iz spodnjega sveta pa ne tako močno.

Ljudje iz spodnjega sveta se ne počutijo dobro na nobeni lokaciji, razen v spodnjem svetu. Na zemljišču je mnogo lokacij na duhovni poziciji spodnjega sveta, vendar so zelo razpršene in majhne, imajo premer manj kot pol metra. Za dobro počutje pa bi morali živeti v poljih, ki so vsaj tolikšna kot bivališče.

Narava takšne ljudi ves čas ustvarja. Človeško vrsto hoče zavarovati pred visokofrekvenčnimi sevanji iz narave. Takšno sevanje oddaja tudi naše Sonce v času sončnih neviht, ki se pojavljajo vsakih dvanajst let. Bazne postaje 5G imajo mnogo manjšo moč od sevanja, ki prihaja s Sonca.

KAKO SE IZOBLIKUJE ZGORNJI SVET

Duhovno polje, imenovano zgornji svet, ima približno enako moč kot spodnji svet, vendar se širi zelo daleč v prostor. Poglejmo, kako nastane.

Polje zgornjega sveta se v naravi izoblikuje iz povezave dveh centrov moči. V dokumentih, ki so jih zbrali raziskovalci kulturne dediščine, nismo našli ustreznega izraza, zato smo ga sami poimenovali dvojak. Za vžig dvojaka morajo biti izpolnjeni zahtevnejši pogoji, kot pri zagonu tročana. Prvi center moči mora biti v znamenju vode, osredotočen, drugi pa v znamenju ognja, vendar razpršen, kar pomeni, da mora vsebovati entropijo.

Oba centra moči morata imeti nekoliko večjo moč, kot jo je mogoče doseči v duhovnem območju oblakov. Izmerimo jo na MATRICI MOČI – PODSVET, ki je v prilogi. Meri se iz središča spodnjega kroga. Moč v znamenju ognja mora biti časovno osredotočena v sedanjosti in bodočnosti.

ČASOVNO OSREDOTOČENOST MOČI merimo na matrici, ki je v prilogi. Meri se iz spodnjega oglišča, pokaže pa na vsebino dogodkov v časovni dimenziji. Če je neka stvar časovno osredotočena v bodočnosti, pomeni, da se bo izteklo tako kot smo pričakovali.

Najbolje deluje, če je točka v znamenju vode na vzhodu, ognjena pa na zahodu. To pomeni, da je treba najprej postaviti tročan ali kakšen drug sistem, ki je povezan s »kačami«, in njegovo moč speljati v oba centra moči. Ognjeno točko pa je treba dizajnirati tako, da bo dobila razpršeno polje, kar je v »kačjem« svetu težko narediti, saj narava teži k ustvarjanju ravnotežja in raje naredi osredotočeno polje.

Obe točki dvojaka sta v »kačjem« svetu med seboj povezani. Kot je bilo že rečeno, na vodni »kači« mora biti vgrajen tudi portal v spodnji svet. V zgornjem svetu pa sta povezani navzgor, verjetno z magnetnim in gravitacijskim poljem planeta. Navpične »kačje« črte so naši predniki imenovali pajkove niti, verjeli so da tečejo do zvezd.

Vidimo, da je v pravilno delovanje dvojaka spet vgrajena entropija, ne tako majhna kot v »kačjem« svetu, vgrajene jo je veliko več, saj mora biti ognjena točka povsem razpršena in mora imeti zelo veliko moč, sicer dvojak kot celota ne dobi osredotočenega polja. Ali drugače, če sistem nima dovolj entropije, ne more ustvarjati sintropije. Tako je laže razumeti, zakaj biopolje reciklira entropijo, tudi tisto, ki prihaja od sončnih neviht, torej največjo entropijo v biopolju, ki jo lahko ustvari narava.

Posoški staroverci so duhovna polja zgornjega sveta poimenovali tako, kot je prikazano na sliki 7. Največji naravni sistem dvojaka smo našli okoli gore Žusem na Štajerskem. Ima polje s premerom približno 20 kilometrov. Tudi v Posočju smo našli dva dvojaka. V naši deželi je verjetno še veliko takih sistemov, treba jih bo še poiskati. Vsi ljudje, ki živijo na območju zgornjega sveta, so že zavarovani pred skalarnim valovanjem baznih postaj 5G. Narava je tudi njim podelila večjo moč, tolikšno, kot znaša moč posameznega duhovnega polja, v katerem živijo.

Moč zgornjega sveta merimo na MATRICI MOČI DO VMESNEGA SVETA, ki je v prilogi. Meri se iz spodaj narisane točke.

Slika 7: Razvrstitev  duhovnih polj zgornjega sveta okoli dvojaka.

V vseh dvojakih, ne glede na to, kje so, imajo vsa duhovna polja vedno enako moč. Najmanjšo moč ima podsvet, sledi nadsvet, večjo moč ima vilež, in še večjo območje zvezd. Največjo moč pa imajo vmesna polja − vmesni svet. Moči so zelo visoke, saj ima že podsvet veliko višjo moč od tiste, ki se jo lahko doseže v »kačjem« svetu. Moči v duhovnih poljih dvojaka niso odvisne od mase posameznega centra moči. Če povečamo maso, bodo moči enake, vendar se bodo povečali premeri posameznih polj.

Če kjerkoli na območju zgornjega sveta zgradimo hišo v obliki kvadrata, ki je simbol, se bosta samodejno polarizirala dva nasprotna hišna vogala, eden bo postal razpršen, ognjen, drugi pa osredotočen, v znamenju vode. V hiši pa bomo dobili duhovno moč − vmesni svet. Prav zato so naši predniki gradili dvojake, ki imajo obsežno polje, vse hiše na njegovem območju pa so dobile največjo moč tega polja.

PETA MOČ

Zdi se, da bi dvojak kar primerno zavaroval ljudi pred entropijo iz okolice, njegova moč bi bila celo predimenzionirana, vendar ima pomembno pomanjkljivost. Če bi se na njegovem območju znašla oseba z duhovnimi značilnosti lokacije spodnji svet, se ne bi počutila dobro.  Naravni potek duhovnega razvoja take osebe teče iz spodnjega sveta direktno v peto moč in ne prek »kačjega« in zgornjega sveta.

Človek lahko na duhovni poti napreduje, lahko se ne premika nikamor ali celo nazaduje. V duhovno stanje pete moči lahko napredujejo osebe iz vseh drugih stanj. Peta moč je končna razvojna stopnja duhovnega razvoja.

Če hočemo upoštevati duhovna stanja vseh ljudi, tako da ne bo ogrožen nihče, je treba za njihovo zaščito ustvariti polje pete moči. Naši predniki so to znali in njihova polja še zmeraj delujejo.

Za nastanek pete moči v naravi so potrebni še strožji pogoji kot za nastanek zgornjega sveta. Peta moč je močnejša od spodnjega sveta in še močnejša od zgornjega sveta, zato se jo lahko izoblikuje le na območju sistema, ki deluje v »kačjem« svetu, in to je tretja moč (tri moči), in v polju zgornjega sveta, ko sta dodani še dve moči (3+2=5).

Predniki so peti moči poiskali ime prav v načinu, kako je sestavljena. V besede, s katerimi so opisovali nesnovni duhovni svet, so zakodirali vsebino. Tudi v jezikovnem smislu, in ne samo v vsebinskem, se kaže izjemno bogastvo naše kulturne dediščine. Pri tem je treba vedeti, da so predniki poznali samo tretjo in peto moč. Raziskovalci kulturne dediščine nikjer niso zasledili omenjanje četrte ali šeste moči, torej imeni tretja in peta moč nista bili plod domišljije, temveč sta bili določeni vsebinsko.

KAKŠNE TEŽAVE REŠUJE PETA MOČ IN KAJ JE MOKŠA

Matrica na sliki 1 prikazuje duhovne svetove, ki jih najdemo v naravi. Enaka duhovna stanja najdemo tudi pri ljudeh. Če v družini živi nekdo, na primer na duhovni lokaciji spodnji svet, vsi drugi pa na duhovni lokaciji »kačji« svet, in so skupaj več let, postane sčasoma sobivanje nemogoče. Spodnji svet ima namreč veliko moč in nizko frekvenco, ljudje iz »kačjega« sveta pa so na višji frekvenci, vendar so zelo šibki. Njihova duhovna moč ne prenese povsem drugačne moči spodnjega sveta. Primeri iz prakse so pokazali, da osebe iz »kačjega« sveta v neprimernem okolju zelo trpijo, zbolijo ali celo umrejo.

Tudi tedaj, če se tako različne osebe med seboj dotikajo, na primer zaradi zdravljenja ali fizioterapije, ali če delajo v isti pisarni, se poruši ravnotežje osebi, ki sodi v duhovno območje »kačjega« sveta.

Malo bolje je, če sta družinska člana iz spodnjega in iz zgornjega sveta. V takem primeru se bosta sicer stalno izčrpavala, vendar zaradi tega ne bo prišlo do resnih bolezni, saj imata oba približno enako moč.

Še najbolje je, če je eden družinski član iz »kačjega« sveta in drugi iz zgornjega sveta. Takšno okolje je zelo spodbudno za onega iz »kačjega« sveta, ker se iz »kačjega« sveta duhovno lahko napreduje v peto moč samo prek zgornjega sveta, nikakor pa ne prek spodnjega. Iz spodnjega sveta pa se lahko napreduje samo direktno v duhovno lokacijo peta moč.

Zaradi svojega duhovnega stanja noben človek ni več ali manj vreden, je samo različen. Obstaja duhovna lokacija, kjer se duhovne moči izravnajo, kjer duhovna stanja niso več različna, kjer izgine trpljenje ljudi zaradi različnih duhovnih lokacij. Naši predniki so to duhovno lokacijo poznali kot peto moč. Peta moč je skupni imenovalec vseh treh duhovnih stanj in rešuje vsa nasprotja, ki nastanejo v medsebojnem učinkovanju ostalih stanj. Vzhodne duhovne tradicije pa ji rečejo mokša, in pomeni osvoboditev iz kroga reinkarnacije in trpljenja.

Ljudje na Zahodu so tisočletja gradili naravne sisteme (»stroje«), in z njimi vzpostavljali polje pete moči. Ko so ljudje živeli v takem polju, je to polje preželo tudi njihovo duhovno telo. Ljudje na Vzhodu pa so stanje mokše dosegali z meditacijo, ki je njihova tisočletna tradicija. Oboji so prišli do enake duhovne lokacije, tisti, ki so delali »stroje«, so ji rekli peta moč (3+2), oni, ki so meditirali, pa mokša − osvoboditev iz kroga trpljenja. Prvi so to duhovno lokacijo določili »tehnično«, po tem, kako se polje naredi, drugi pa vsebinsko, kaj se s poljem doseže.

KAKO NAREDITI PETO MOČ

Doslej smo videli, da se biopolje močno okrepi, če vnesemo v sistem pravšnjo mero entropije. V spodnjem svetu je narava dodala entropijo znamenju vode, v »kačjem« svetu je dodala entropijo energijskemu vrtincu v znamenju zemlje, v zgornjem svetu pa je dodala še več entropije znamenju ognja.

V »kačjem« svetu so najmanjše moči, torej ima znamenje zemlje najmanjšo entropijo. Več entropije, močnejše polje. Po tej logiki bi dobili najmočnejše polje, če bi entropijo uravnotežili tako, da bi jo povečali znamenju zemlje, vendar bi bilo to treba narediti v polju zgornjega sveta. Če bi jo dodali na lokaciji znamenja ognja, ne bi bilo iz tega nič, ker je tam že dovolj entropije. Torej je treba dodati entropijo znamenja zemlje na lokacijo znamenja vode.

Tole naj razložimo še enkrat. V zgornjem svetu imamo dva pola: ogenj, ki ima entropijo, in vodo, ki je osredotočena. Za nastanek pete moči bo treba dodati nekoliko entropije na lokacijo voda, vendar mora biti entropija v znamenju zemlje.

To je zelo komplicirano in ne vemo, kako naj bi to naredili, na srečo pa nam ni treba veliko premišljevati, saj je že vse zapisal naš izjemni raziskovalec Pavle Medvešček-Klančar. Pozabi je iztrgal natančno navodilo, kako narediti peto moč. V knjigi Iz nevidne strani neba, na strani 106, je opisal izročilo o Belinovem tronu. Za naše prednike je bil Belin duh zdravja, ki je imel svoj tron na krajih z zdravilno močjo. V vseh Medveščkovih zapisih, ki jih je pridobil od ljudi na terenu, je zapisana resnica, ki pa ni zakodirana, temveč je dobesedna. V besedilu o Belinovem tronu najdemo stavek: Truj pa naj bi pri zdravljenju uporabljal tudi Belin, saj ima peto moč.

To dobesedno pomeni, da je treba dodati entropijo tako, da uporabimo truj! Narediti moramo samo to, nič drugega, pa bomo dobili polje, ki zdravi. Truj, prikazan na sliki 2, ne ustvarja entropije, ker se njegovi energijski vrtinci usklajeno vrtijo.

Obstaja več vrst trujev. Lahko uporabimo truj z vrtincem energije v znamenju zemlje na sredinskem kamnu. Kamna na levi in desni pa imata energijski vrtinec v znamenju vode, glej sliko 8. Takšen truj neprenehoma ustvarja entropijo znamenju zemlje. Ko se energija nad sredinskim kamnom vrti izmenično, nekaj časa nagaja levemu kamnu, nato začne nagajati desnemu, in tako v nedogled. V tem procesu se oba kamna z močjo v znamenju vode stalno vrtita v desno, torej sistem ne ustvarja entropije znamenju vode. V polje znamenja vode se vgradi majhno polje v znamenju zemlje, ki ima entropijo.

Slika 8: Truj v znamenju zemlje ustvarja entropijo, ki zadostuje za vžig polja pete moči.

To zadostuje, da takšen truj vžge najmočnejše in najbolj univerzalno polje pete moči. Peta moč je močnejša od moči vseh naravnih pojavov, in je hkrati skupna duhovna pozicija za vse ljudi, ki so bili prej na drugih duhovnih lokacijah. Ko je človek nekaj časa na lokaciji pete moči, preide ta moč v njega. Če so ljudje zdravi se peta moč ohrani v telesu dolgo časa, tudi mesec dni, vendar kasneje izgine, zato je najbolje, da pogosto obiskuje takšno lokacijo ali pa da v njej živi.

Polja pete moči merimo z MATRICO ZA PETE MEOČI, ki je v prilogi. Konico nihala se postavi v sečišče črnega in belega trikotnika.

Za natančno merjenje duhovnega stanja ni dovolj samo to, da vemo kaj predstavlja. Ker se meri z lastnim duhovnim telesom, mora biti oseba ki meri, tudi sama v enakem ali višjem duhovnem stanju, sicer ga ne more izmeriti.

UNIVERZALANA MATRICA

Na UNIVERZALNI MATRICI, ki se nahaja v prilogi lahko merimo vse kar je povezano s primerjavami, z dobro slabo, z odstotki, z večjo vrednostjo in tako naprej. Na primer lahko merimo primernost živil in zdravil. Pri tem upoštevamo samo del skale, ki kaže vrednosti od nič do 100 in si predstavljamo, da so to odstotki. V roko vzamemo določeno hrano ali se te hrane samo dotaknemo, nastavimo nihalo v center središčne spirale in vprašamo: »V KOLIKŠNI MERI MI TA HRANA KORISTI?« Nihalo bo pokazalo vrednost med nič in sto. Podobno vprašanje lahko postavite za škodljivost, na primer: »V KOLIKŠNI MERI MI TA HRANA ŠKODUJE?«

Z merjenjem škodljivosti posamezne hrane lahko ugotovimo tudi na katero hrano smo alergični. Na primer, če izmerimo da banana zelo škoduje, gre verjetno za alergijo na banano, upoštevamo še logiko. Lahko ugotavljamo primernost živil tudi za svoje sorodnike in za druge ljudi. Najbolje je, če so takrat zraven, čeprav se da ugotavljati tudi na daljavo. Prav tako lahko ugotavljamo primernost zdravil za posamezno osebo, na primer vrsto antibiotika, z enakim postopkom, »V KOLIKŠNI MERI MI TO ZDRAVILO KORISTI?« Po istem principu ugotavljamo tudi škodljivost zdravila. Nihalo bi moralo pokazati na smiselne odgovore, vendar je treba poudariti, da jih moramo upoštevati le kot informativne. Pri zdravilih je treba vedno upoštevati nasvet zdravnika!

Če merimo na matrici moči do vmesnega sveta in pokaže do konca skale, bi lahko šla meritev še enkrat naokoli. To bi pomenilo, da je moč še večja. Kolikokrat bi šla naokoli pa merimo s pomočjo univerzalne matrice. Obe matrici postavimo eno zraven druge in si predstavljamo, da imajo vrednosti na matrici moči eno ali več ničel več, koliko, pa pokaže na univerzalni matrici.

ENTITETE IN TRAVME

Entitete dobijo osebe, ki so v duhovnem stanju podzemlje in zemlja. Usidrajo se v astralno telo in ga varujejo pred razpršenimi močmi narave in ljudi, če so močnejše od njih. Če merimo gostoto informacije v astralnem telesu in pokaže manj kot 3, smo izmerili entiteto.

Z ustvarjanjem entitet narava zaščiti šibkejše ljudi. Za svoje delovanje rabijo energijo, ki jo črpajo iz duhovnega telesa, zato taka oseba oslabi. Žal entitete vztrajajo v astralnem telesu še naprej, čeprav človek ni več v stiku z močnim in razpršenim poljem. Entiteto se najlaže odpravi z dvigom človekove duhovne moči. Noben človek ne dobi entitete, če se znajde na območju polja z osredotočeno močjo, ne glede na to, kolikšna je ta moč.

Travme pa so povzročili strašni dogodki, ki so se zgodili v otroštvu ali rani mladosti. Na duhovnem telesu so zapustile poškodbe, človeka porivajo nazaj na duhovni lestvici. Take osebe je težko zdraviti z uravnavanjem moči na isti duhovni stopnji, ker s svojo svobodno voljo kar sami ponovno porušijo ravnotežje. Iz tega so se razvile manjše duševne motnje. Travme lahko izmerimo na matrici ODLOČITVE SVOBODNE VOLJE, ki je v prilogi.

Če dvignemo duhovno moč za nekaj stopenj, travma izgine. Naši predniki so dvigali duhovno moč z naravnimi sistemi, s tročani in z dvojaki. Danes to počnemo s sodobnimi napravami, na primer z regulatorjem biopolja Oka, ki učinkuje na enakem principu kot stari naravni sistemi.

KAJ SMO IZMERILI DOSLEJ

Z matrico DUHOVNI SVETOVI smo izmerili duhovno stanje prostora in osebe. Z maticami 2D OSREDOTOČENOST MOČI, PROSTORSKA OSREDOTOČENOST MOČI in ČASOVNA OSREDOTOČENOST MOČI smo izmerili surovo moč v biopolju, v znanem duhovnem stanju. Z matrico GOSTOTA INFORMACIJE pa smo izmerili stanje informacijskega polja, ki uravnava in usmerja to surovo moč.

Če ima oseba razpršeno moč, je ta moč lahko enako velika kot v primeru, če ima osredotočeno moč, vendar zelo nevarna, če je v višjem duhovnem stanju od drugih, šibkejših ljudi, ker jim ruši ravnotežje, jim ustvarja entitete. Če pa je gostota informacije zelo nizka, to drugim ljudem v okolici ne škodi, je pa slabo za posameznika, ker ima porušeno ravnotežje, vendar njegova bolezen drugim ljudem ne ustvarja entitet. Če ima oseba porušeno astralno telo, je skoraj gotovo prešibka za okolje, v katerem živi. Lahko pa izmerimo, da je astralno telo v ravnotežju, vendar je porušeno čustveno telo. Lahko so porušena kar vsa nižja duhovna telesa (eterično, čustveno, mentalno in astralno). Prav tako lahko izmerimo, da je oseba uravnotežena v vseh telesih.

Kaj točno pomeni posamezna meritev je treba oceniti z logično presojo in če kljub temu ne vemo, se je treba učiti. Če pa je tale kratek tečaj radiestezije v tem trenutku morda prezahteven, zaradi tega ni treba obupati. Tudi če obvladamo samo nekaj od tega je že dobro, saj vsako znanje bogati naše življenje.

Pri merjenju z radiestezijsko metodo pa se največ naučimo, če vadimo, zato je najbolje če merimo in spoznavamo naprej.

PRILOGE, MATRICE

 

DUHOVNI SVETOVI
Meri se iz sredine

 

2D OSREDOTOČENOST MOČI

 

PROSTORSKA OSREDOTOČENOST MOČI
Meri se iz spodnjega oglišča. Pokaže na kakovost zračne moči v sistemu.

 

ČASOVNA OSREDOTOČENOST MOČI
Meri se iz spodnjega oglišča. Pokaže na ugoden razplet dogodkov.

 

GOSTOTA INFORMACIJE
Fizično telo in duhovna telesa. Normala je več kot 3.

 

MATRICA MOČI – PODZEMLJE, ZEMLJA
Meri se iz sešišča X. Podzemlje do 5

 

MATRICA MOČI – OBMOČJE OBLAKOV
Meri se iz spodnjega oglišča

 

MATRICA MOČI – PODSVET
Meri se iz središča spodnjega kroga

 

MATRICA MOČI DO VMESNEGA SVETA
Meri se iz spodnje narisane točke

 

ODLOČITVE SVOBODNE VOLJE
Sovraštvo kot zavračanje, ljubezen kot sprejemanje.
Pri izbiri “sovraštvo” terapije ne bodo uspešne.

 

UNIVERZALNA MATRICA
Meri se iz središča večje spirale

 

KATERA MOČ PREVLADUJE

 

 

MATRICA ZA PETE MOČI

 

Zadnja sprememba: marec 2020.