Zaradi primerjave velikosti sta na fotografiji prikazana oba regulatorja biopolja – Disk in Disk 800. Disk je manjši, njegov premer je 46 mm, debelina 6 mm, teža pa 80 gramov. Disk 800 je večji, ima premer 130 mm, debelino 16,5 mm, teža pa je 1,75 kilograma. Oba izdelka sta narejena po obliki arheološkega eksponata iz Mezopotamije, ki je razstavljen v pariškem muzeju Louvru. Imata enovito zemeljsko moč. Disk učinkuje v premeru 100 metrov in je namenjen za vzpostavljanje ravnotežja v stanovanjskih hišah. Disk 800, ki učinkuje v premeru 800 metrov pa je primeren za gospodarska in kmetijska poslopja. Nevtralizira motnje v biopolju, ki jih povzročajo elektromagnetna sevanja vseh vrst in ostale razglašene moči v prostoru.

Naši izdelki niso zdravilo. Za naše zdravljenje je pooblaščen samo zdravnik, vendar bo ta imel veliko manj dela, če bo skrbel za ljudi z uravnoteženim duhovnim telesom.

Elektromagnetna sevanja lahko škodujejo ljudem s spremembo fizikalnih lastnosti tkiva v neposredni bližini izvora, kar se lahko izmeri s fizikalnimi instrumenti in zaradi povečane entropije v biopolju, to pa se lahko izmeri z radiestezijsko metodo. Natančen postopek merjenja je opisan na naši spletni strani, pri izdelku »Nihalo Kapljica«. Meri se na rozeti MOTNJA INFORMACIJE. Izmeri se motnjo informacije v informacijskem polju celic, oziroma  škodljive posledice, ki jih je povzročilo elektromagnetno sevanje v prostoru ali v celicah.

Škodljivi učinki zaradi spremembe fizikalnih lastnosti tkiva se pokažejo takoj, zaradi povečane entropije v biopolju pa šele po nekaj letih izpostavljenosti, vendar se ti učinki širijo v prostor na sto do petstokrat večje razdalje. Elektromagnetni izvori morajo biti instalirani tako, da so odmaknjeni od ljudi, zato praviloma ne prihaja do sprememb fizikalnih lastnosti tkiva. Ljudje so ogroženi predvsem zaradi povečane entropije v biopolju na večjih razdaljah okrog elektromagnetnih izvorov. Regulatorji biopolja ne ščitijo ljudi, če se nahajajo v neposredni bližini izvora, ki na primer pregreva tkivo, ščitijo pa pred povečano entropijo v biopolju. Izdelek ne izbriše elektromagnetnega signala, ki služi za komunikacijo ali za pogon električne naprave. Nevtralizira le škodljivi učinek tega signala na ljudi, ki bi se pokazal šele po večletni izpostavljenosti.

Če se počutimo slabo, ali tudi preventivno, lahko postavimo boljše ravnotežje v telesu tako, da Disk stisnemo v dlan in naročimo: »postavi mi popolno ravnotežje«! Držimo približno eno minuto. Tak ukaz je dobro občasno ponoviti, morda vsakih 14 dni. Pride do hitrejšega uravnavanja moči.

Disk je narejen iz dveh medeninastih plošč z vgrajenimi informacijami v mikrostrukturi. Plošči sta med seboj zlepljeni z lepilom za kovine, ki odlično drži v vseh pogojih, vendar takoj popusti, če izdelek segrejemo. Medenina je pobarvana s tenkim slojem prozornega laka. Zaradi površinske oksidacije sčasoma kljub temu potemni, kar pa ne vpliva na učinkovanje izdelka.

NAJBOLJŠA LOKACIJA NAPRAVE V HIŠI

Izdelek učinkuje na vseh lokacijah in v vseh pozicijah, vendar postavi najboljše ravnotežje le v primeru, če je postavljen na pravo mesto v hiši, glede na smeri neba. Na sliki 1 je prikazana pravilna postavitev regulatorja biopolja.

Slika 1: Primera lokacije izdelka v hiši, glede na njeno orientacijo po smereh neba. Na levi risbi , če sta steni hiše orientirani v smeri S – J. Na desni risbi, če je vogal hiše usmerjen proti severu.

Če vogale hiše povežemo z namišljeno črto dobimo štiri trikotnike. V primeru, če so zunanji zidovi hiše orientirani približno v smeri S – J se postavi napravo v severni trikotnik. Če pa je hiša orientirana približno v smeri S – J po diagonali, se postavi napravo v S – V del hiše, tako kot je narisano na risbi. Krogec na šrafirani površini predstavlja lokacijo regulatorja, ni nujno, da mora biti ravno na sredini označenega trikotnika, lahko je kjerkoli v trikotniku, tam kjer je prostor za postavitev, vendar ne sme biti na diagonalah.

Ravnotežje v biopolju je možno na različnih nivojih, ali bolje rečeno v različnih duhovnih stanjih. Raziskave biopolja so pripeljale do boljših izdelkov, ki so sedaj v prodaji. Če hočemo postaviti ravnotežje na višjih duhovnih nivojih, kot so enovito polje in še globlje, je treba postaviti regulator v skladu z navodili iz slike 1.

Regulator biopolja Disk praviloma postavi popolno ravnotežje skoraj v vsaki hiši, vendar če je ravnotežje že v izhodišču močno porušeno, tega ne zmore. V takem primeru so na razpolago močnejša naprave, na primer Disk 800 in Oka.

NAČIN POSTAVITVE IZDELKA V PROSTOR

Izdelek bo najmanj moteč, če ga damo na zid. Luknje v sredini izdelka se ne sme uporabiti za obešanje na zid, mora ostati prosta. Lahko pa ga pritrdimo na zid z dvema žebljičkoma, ki sta postavljena v vodoravni ravnini, na razdalji približno 45 mm. Žebljička molita iz zidu okrog 6 mm, kolikor znaša debelina izdelka, toliko, da se zatakne za obe glavi žebljička, kot je prikazano na sliki 2. Tak način postavitve ne moti funkcije izdelka, je pa zelo trden. Enako učinkuje tudi, če ga postavite na poličko, na omaro, ali na tla. Lahko se ga nosi tudi s seboj.

Slika 2: Izdelek lahko pritrdimo na zid z dvema žebljičkoma.

IZKLOP IZDELKA

Izdelka ni treba izklapljati in ga tudi ni mogoče izklopiti na noben način razen v primeru, če ga položimo na sliko njegovega polja moči – kodno jedro, ki je prikazano na sliki 3. Oblika tega polja se  ujema s stensko sliko v minojski palači Knossos na Kreti, starost okrog 3.450 let. Če Disk položimo na to sliko, izklopi njegovo funkcijo in spet prične učinkovati takoj, ko ga odmaknemo iz nje. Rok trajanja je neomejen. Zaščiten je na Patentnem uradu Republike Slovenije.

Slika 3: Kodno jedro – slika za izklop izdelka

Zadnja sprememba: oktober 2018.